Građevinsko-geodetska škola u Tuzli proširuje saradnju sa Polybau školom iz Švicarske sa ciljem uspostave edukativnog centra za energetsku efikasnost u zgradarstvu prema evropskim standardima

Građevinsko-geodetska škola iz Tuzle je uz podršku Centra za ekologiju i energiju uspostavila saradnju sa Polybau školom iz Švicarske, koja je po kvalitetnoj obuci na temu toplotna izolacija ovojnice objekata poznata u Europi i šire. U cilju nastavka i proširenja saradnje bit će održan sastanak na kojem će pored menadžmenta škole i predstavnika stručnog aktiva biti prisutni predstavnici resornog ministarstva, Pedagoškog zavoda, Kantonalne privredne komore, građevinskih firmi, Polybau škole iz Švicarske, Förderverein Švicarska, švicarskih medija i Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Datum održavanja: 27.11.2014.
Vrijeme održavanja:11:30 – 13:00 sati
Mjesto održavanja: Građevinsko-geodetska škola, Tuzla

Cilj sastanka je uspostavljanje dugoročne saradnje između GGŠ iz Tuzle i Polybau škole iz Švicarske i razmatranje mogućnosti osavremenjavanja zanatskih zanimanja prenošenjem iskustva Polybau škole iz Švicarske sa ciljem da GGŠ postane centar za energetsku efiksanost u zgradarstvu.

DNEVNI RED
Moderatorica sastanka: Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju
11:30 – 11:35 Uvodno obraćanje, Mevludin Ferhatović, direktor GGŠ
11:35 – 11:55 Dosadašnja saradnja GGŠ sa Polybau školom, Amela Karahodžić, prof. u GGŠ
11:55 – 12:05 Aktivnosti Stručnog aktiva na pripremama novog pristupa u edukaciji
Maida Ibrahimović, prof. GGŠ
12:05 – 12:15 Dosadašnja iskustva Polybau škole i moguća saradnja sa GGŠ u Tuzli
prof. Martin Grossenbacher
12:15 – 13:00 Diskusija, razmjena iskustava i dogovor oko narednih koraka

Napomena: najpovoljnije vrijeme za posjetu medija je 12,45 zbog snimanja kadrova tokom sastanka i uzimanja izjava od učenika nakon sastanka./Direkotr Mevludin Ferhatović/

Vaš komentar na članak: