Među uspješnije farmere kod nas svakako je Nedžad Korajac iz Repuha. Ovih dana, kao i drugdje, selo je obavijeno snježnim pokrivačem, temperature su niske, pa nas je zanimalo kako održava svoju farmu, o čemu nam je rekao:

“Trenutno na farmi imam 17 grla sa tendencijom daljeg povećanja. Od nedavno farma je bogatija i za 2 bika bodača, od kojih je jedan težak 900, a drugi 700 kg. Oba bika će se pripremati za ovogodišnje tradicionalne bosanske koride, pošto je to kod nas postalo veoma popularno takmičenje. Hranu za stoku sam proizvodim, obezbjeđujući veliku količinu silaže za zimsku ishranu stoke. Za potrebe tova junadi obrađujem preko 10 hektara zemlje, vlastitete ili iz zakupa. Od poljoprivrednih kultura sijem kukuruz, tritikale, ječam, raž. Što se tiče mehanizacije imam potreban broj poljoprivrednih mašina, a raspolažem i sa 2 nova traktora, tako da imam sve što mi je potrebno za uspješan tov junadi”.

Nedžad Korajac je ugledni poduzetnk iz oblasti agrara, a uz to je i veliki humanista, koji je finansijski ili na bilo koji drugi način podržao ogroman broj humanitarnih akcija i projekata, kako u svojoj lokalnoj zajednici, tako i šire./I.K./

Vaš komentar na članak: