Sarajevo, 23. juni/lipanj 2017. – Finansijsko-informatička agencija (FIA) obavještava poslovne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao obveznike sačinjavanja i predaje finansijskih izvještaja, da  naknada za prijem, kontrolu, obradu i ovjeru polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja iznosi 70 KM, za izvještaje u elektronskoj formi i 90 KM, za izvještaje u printanoj formi. Iz FIA naglašavaju da se na ovaj iznos ne obračunava PDV.

„Prilikom predaje godišnjih finansijskih izvještaja uočili smo da je veliki broj poslovnih subjekata uz finansijski izvještaj dostavio uplatnicu u kojoj je na gore navedene cijene obračunat PDV. FIA, kao Agencija Vlade FBiH, ne podliježe sistemu PDV-a i ne vrši obračun PDV-a na cijene koje naplaćuje za svoje usluge u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge FIA iz decembra 2016. godine. Ne možemo reći da li se radi o namjernom pogrešnom tumačenju Odluke Vlade FBiH ili pak posljedici neznanja i nedovoljne upućenosti u problematiku, ali želimo i na ovaj način pozvati poslovne subjekte u FBiH da ne obračunavaju PDV na uplate uz finansijske izvještaje“, kaže Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije.

Direktor Mahmutović ističe da je, u proteklom periodu, FIA o svom trošku uredno vršila povrat sredstava uplaćenih po osnovu PDV-a poslovnim subjektima koji su izvršili uplatu naknade sa obračunatim PDV-om.

Kako se bliži 1. juli/srpanj, koji je zakonom definiran kao rok za predaju polugodišnjih finansijskih izvještaja iz FIA pozivaju poslovne subjekte da uplaćuju naknade za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja bez obračunatog PDV-a./Maja Hadžić/

Više informacija o naknadama FIA na: http://www.fia.ba/Upload/Dokumenti/Naknade-27d2064.pdf

 

 

Vaš komentar na članak: