Pojedini upravitelji kojima su povjereni poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada na području Živinica imaju mnogo problema oko naplate zajedničkih prostorija od pojedinih stanara. To umnogome otežava njihove aktivnosti oko održavanja zajedničkih prostorija stambenih objekata.
Čini se da je najteže stanje u Lameli 1, Ulica Alije Izetbegovića 48, a čiji je upravitelj „Viva San“ . Direktor firme „Viva-San“ Marko Kovčalija ističe da su mnogi stanari tuženi i da imaju presude, ali još uvijek nema realizacije:
„Kasnimo sa popravkom krova pomenute zgrade, čija je površina 260 kvadratnih metara. Cijena po kvadratu sanacije krova iznosi 18 KM, što znači da bi za pomenutu sanaciju trebalo izdvojiti 4680 KM. Kada ovaj iznos podijelimo sa 15 stanara zgrade trebalo bi da uplate po 312 KM. Da je redovna uplata za svaki mjesec svih stanra ovo nam ne bi trebalo, ali sada je riječ na stanarima – kako će se organizopvati i prikupiti novce, kako bi na proljeće krenuli u sanaciju krova, pošto stanrima posljednjih spratova krov odavno prokišnjava“.
Za razliku od drugih stambenih blokova u Lameli 1 je teško okupiti etažne vlasnike na sastanak, kako bi se dogovorili o potrebnim radnjama i izvršavanju svojih zakonskih obaveza plaćanja za održavanje zajedničkih prostorija./Š.G./
U Tuzli izdati certifikati upraviteljima stambenih zgrada
Danas su, u prostorijama Gradske uprave, izabranim preduzećima uručeni Certifikati na osnovu kojih su uvršteni na listu upravitelja stambenih zgrada, na području grada Tuzla, za period od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine. Imenovanim upraviteljima Certifikate je uručila Nadira Ašćerić – Pomoćnik gradonačelnika – Rukovodilac Službe civilne zaštite.
Služba civilne zaštite Grada Tuzla je nakon sprovedenog konkursa za izbor upravitelja stambenih zgrada na području grada Tuzla, za period 01.01.2016. do 31.12.2018. godine, izdala Rješenje za obavljanje poslova upravitelja, kandidatima koji su ispunjavali uslove Konkursa.
Na listu upravitelja stambenih zgrada upisana su pravna lica:
1. „Bam-Investtrade“ d.o.o. Tuzla
2. „Bosna-lift“ d.o.o. Tuzla
3. „Cestotehnik“ d.o.o. Tuzla
4. „Tehkomerc“ d.o.o. Tuzla
5. „Tehnograd-Company“ d.o.o. Tuzla
6. „Uni-Bristol“ d.o.o. Tuzla
7. „Vodo-ins održavanje“ d.o.o. Tuzla
Kako je, u skladu sa ranije utvrđenim rokovima, 31.12.2015. godine, dosadašnjim upraviteljima zgrada prestao važiti certifikat za obavljanje poslova upravitelja, etažni vlasnici su, do 15.01.2016. godine, bili obavezni izabrati jednog od sedam upravitelja, kojima su povjereni poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada na području grada Tuzla. Svim etažnim vlasnicima, koji nisu izabrali jednog od upravitelja, Služba civilne zaštite Grada Tuzla će, u narednom periodu, izdati rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja.
Prinudna uprava će trajati sve dok etažni vlasnici, svojom voljom i na način propisan Zakonom upravitelja, ne izaberu preduzeće kojem će povjeriti poslove upravljanja njihovim zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade./Press Grad Tuzla/

Vaš komentar na članak: