Nakon Zijada Rahimića za novog direktora RMU Đurđevik izabran je Samir Hadžić, vlasnik fimre Geopoint u Živinicama. U biografiji Samira Hadžića stoji da je osnovnu školu završio u Dubravama, Srednju građevinsko geodetsku u Tuzli, a Građevinski fakultet-geodetski odsjek u Sarajevu.

Prvo zaposlenje dobio je u općini Živinice 1993.godine u Službi imovinsko-pravnih poslova, odakle 3 godine kasnije prelazi na funkciju v.d. tehničkog direktora Direkcije za obnovu i razvoj u Živinicama, koja će kasnije prerasti u JP Horizontalu. Od 2003. do 2008.godine radio je u Sanskom Mostu, gdje je radio kao projekt-koordinator tri tima: građevinski, poljoprivredni i mikrofinansije.

U Živinice se vratio 2008.godine i zasnovao stalni radni odnos u JU Geodetska škola Tuzla, kao profesor stručnih predmeta, a vlastitu firmu Geopoint osnovao je 2011.godine i firma se bavi geodetskom djelatnošću. Ova firma postala je perepoznatljiva u regionu pa i šire, gdje razvija uspješnu poslovnu saradnju sa Cementarom Lukavac, Fabrikom sode Lukavac, Koksarom, Lucianom, Dženeksom, Tehnogradom i drugim velikim firmama.

Za izvršnog direktora RMU Đurđevik Samir Hadžić imenovan je 4.februara tekuće godine i o planovima koje želi realizovati u naredne tri godine kaže:

“Juče je održana Skupština Zavisnog društva RMU Đurđevik, na kojoj je usvojen trogodišnji plan poslovanja, za period 2016-2018.poslovna godina. Planirano je isporuka Termoelektrani Tuzla 1.568.000,00 tone mrkog uglja, a za ostale potrošače 366.943,00 tone. Da bi ostavrio zacrtane planove RMU ima odgovarajuće resurse u pogledu radne snage, ali će biti potrebna ulaganja u sredstva rada. Raspolažemo sa 904 radnika, ali od njih je dvije stotine invalidnih osoba, te će biti potrebno izvršiti pravilnu preraspodjelu unutar preduzećea”.

ZD RMU Đurđevik planira u naredne tri godine investirati značajna sredstva u obnovu mehanizacije i obaviti potrebne pripreme za površinsku ekplsoataciju, o čemu direktor Hadžić kaže:

“Tokom ove godine planiramo uložiti 18.507.000,00 KM, naredne godine oko 6 mliona manje od pomenute cifre, da bi 2018.godine invesititrali blizu 21 milion KM u mehanizaciju i proširenje površinske eksploatacije uglja. Samo za opremu i mašine planirali smo izdvojiti 76,70 odsto od ukupnog iznosa investicionih sredstava”, rekao nam je direktor Samir Hadžić.

ZD RMU Đurđevik, koji posluje u sastavu Elektroprivrede BiH, jedan je od rijetkih rudnika koji je plaćao sve obaveze za penziono-invalidsko osiguranje i ostale doprinose propisane zakonskim aktima. Jedan od najvećih problema u narednom periodu je otkrivka za pripremu površinske eksploatacije, koja zahtijeva velika ulaganja u savremenu opremu površinske eksploatacije uglja!/Š.Gadžo/

 

Vaš komentar na članak: