Veliki broj pasa lutalica u Živinicama je nezbrinut, a u JP Veterinarska stanica Živinice imaju u planu rjesenje ovog problema, u čemu imaju pomoć stranih donatora. O jednom takvom primjeru direktor ovog javnog preduzeca Asmir Salihović kaže:

“Saradnja sa udruženjem za zaštitu životinja iz Danske traje nekoliko mjeseci preko njihovih volontera iz Tuzle. Stekli su povjerenje u nas i naš rad sa malim životinjama, a posebno sa psima lutalicama, tako da su nam donirale potrebnu opremu u vrijednosti od preko 7000 KM. Ovih dana smo potpisali ugovor sa Medjunarodnim aerodromom Tuzla o uklanjanju pasa lutalica sa njihovog područja. Osim aktivnosti u vezi sa psima lutalicama, ne zapostavljamo ni ostale potebe. U narednom periodu planiramo nabavku uredjaja pokretnog ultra zvuka za velike životinje. Podsjećam takodje da vršimo pregled svinjskog mesa na Trihinelozu, uz cijena od 5 KM po uzorku”, rekao nam je direktor
Salihović.

Kako saznajemo saradnja između Marians Dog Food organizacije i JP Veterinarske stanice Živinice će se nastaviti i u budućnosti, kako bi ovo javno preduzeće bilo još bolje opremljeno potrebnim uredjajima.

Vaš komentar na članak: