Od prvog aprila u našem gradu otvorena je nova Agencija AGREEMENT d.o.o. koja je specijalizovana za naknadu raznih šteta kao u primjerima:
-saobraćajne nesreće,
-povrede na radu,
-školska i studentska osiguranja i
-životna osiguranja.

O prvim iskustvima u radu AGREEMENT d.o.o.Živinice rukovodilac Agnecije Armnin Siočić ističe veoma dobre rezultate:

“Na usluzi smo građanima kada se nađu u teškoj situaciji, kao što su saobraćajne nesreće ili povrede na radu. Klijenti nam se obraćaju zahvaljujući povoljnim uslovima pružanja usluga. Prije svega imamo stručni tim i nema troškova unaprijed. Tek kada obavimo sve poslove, na zadovoljstvo klijenta, nastaju troškovi koji se unaprijed dogovore, o čemu prethodno sklapamo ugovore. Za naše klijente veoma je važno da unaprijed nemaju nikakvih troškova do okončanja sporova. Dolazimo besplatno na kućne adrese, što je takođe važno za klijente koji traže naše usluge.Imali smo za ovo kratko vrijeme od osnivanja nekoliko slučajeva povreda na radu i saobraćajnih nezgoda sa ili bez materijalnih šteta, tako da te poslove rješevamo brzo i efikasno”, kaže nam Siočić.

Stručni tim koje angažuje Agencija AGREEMENT d.o.o. Živinice sastavljen je od raznih profila kadrova i prema potrebama klijenata poslove uspješno završavaju.

Agencije AGREEMENT d.o.o. Živinice nalazi se u Ulici Alije Izetbegovića 49-preko puta BKC-a.

Više informacija može se dobiti na tel: 061 450-296 ili e-mail adresi:agreement.doo@hotmail.com

Vaš komentar na članak: