Danas je održana Skupština Dioničkog društva za proizvodnju i promet namještaja Konjuh Živinice. Nakon što je za predsjedavajućeg Skupštine izabran Mevludin Imamović, prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Pred delegatima Skupštine našla se, između ostalog, Odluka o načinu pokrića gubitka za prošlu godinu. Gubitak Konjuha za 2014.godinu iznosio je 4.031.895,00 KM. Odluka o pokriću gubitka nije usvojena.

Ipak, Odluka o uslovima nastavka rada DD Konjuh dobila je jednoglasnu podršku. Konjuh dd Živinice nastavlja sa radom u obimu i kapacitetu raspoloživih obrtih sredstava, ugovorenim radnim nalozima sa ciljem održavanja kontinuiteta rada i očuvanja imovine Društva.

Uprava Konjuha i Nadzorni odbor se obavezuju da nastave aktivnosti oko usvajanja dva načina izlaska iz krize:

1.Nastavak aktivnosti oko prodaje većinskog paketa dionica za zainteresovanog strateškog kupca i

2.Nastavak aktivnosti oko daljnjeg sprovođenja postupka finasisjke konsolidacije prema Zakonu o finasijskoj konsolidaciji FBiH. /Š.G./

Vaš komentar na članak: