U povodu 21. decembra Dana rudara BiH danas je održana Svečana sjednica Nadzornog odbora i Uprave društva Zdruenog društva RMU „Đurđevik“. O razvoju rudnika, poslovanju u ovoj i planovima za narednu godinu govorili su direktor Rudnika “Đurđevik” Zijad Rahimić i direktor JU “Elektroprivreda” BIH, Elvedin Grabovica.

Rudnik mrkog uglja “Đurđevik”, nakon 79 godina postojanja i rada, ratnih nedaća i posljednjih elementarnih nepogoda uspijeva održati kontinuitet u poslovanju, rečeno je na današnjoj svečenoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora ovog rudnika.

Naglašeno je da je ova godina bila posebno teška, a štete koje je ovaj rudnik pretrpio dosegle su cifru od 8,5 miliona KM. Uz vlastita ulaganja i veliku podršku Koncerna EP BIH, u čijem je sastavu ovaj rudnik, riješen je veliki dio problema Sa razvojnim projektima i nastojanjima da ujedinimo dva sindikata koja djeluju unutar rudnika ulazimo u narednu godinu, kazao je direktor Rudnika “Đurđevik” Zijad Rahimić.

“Strateški ciljevi poslovanja rudnika su revitalizacija kapaciteta, produktivnost zapošljavanja, održiv ekološki razvoj… nadam se da ćemo realizovati”, izjavio je Zijad Rakimić.

Danas Zavisno društvo RMU Đurđevik zapošljava 948 radnika, za koje su izmirene sve zakonske obaveze. U ovoj godini 68 zaposlenika je otišlo i mirovinu, rečeno je danas./Edina Mateljić/

Vaš komentar na članak: