Rudnik „Kreka“ Tuzla već je ispunio plan proizvodnje uglja. Do kraja ove godine očekuju da će imati proizvodnju od 2 miliona i 150 hiljada tona uglja, što je za 250.000 tona više u odnosu na prošlu godinu. Za narednu godinu plan proizvodnje trebao bi biti veći, što je prema procjenama uprave rudnika „Kreka“ i do 2 miliona i 600 tona.

Rudnik „Kreka“ Tuzla u ovoj godini bilježi značajan rast proizvodnje uglja, posebno u posljednja četiri mjeseca. Najveći plan proizvodnje ostvaruju dva rudnička kopa Dubrave i Šikulje, ističe Osman Bleković, direktor Rudnik „Kreka“ Tuzla. Plan proizvodnje uglja za narednu godinu je pri kraju, i bit će upućen Elektroprivredi BiH na usvajanje, dodaje Bleković.

Dio izvještaja je da Rudnik „Kreka“ iduće godine planira proizvodnju od 2 miliona i 260.000 tona uglja. Kao i do sada najvažnije je održavati kontinuitet u proizvodnji i zadržati je, tvrdi Bleković, jer upravo rad Elektroprivrede BiH i Termoelektrane Tuzla zavisi od Rudnika „Kreka“. Dodaje da proizvodnju nije lako održavati, ali rudari, radnici i stručan kadar imaju znanja i volje da se proizvodnja uglja održava./Lejla Kavazović/

Vaš komentar na članak: