Sve je više naših poljoprivrednika koji se žele organizovati baviti uzgojem pojedinih kultura, kao što je to bilo ranije sa uzgojem jagoda, kornišona i sl. Ovoga puta bilježimo značajnij interesovanje za uzgoj maline.

“Juče smo potpisali ugovore sa našim poljoprivrednicima za uzgoj maline i zadovoljni smo interesovanjem, jer smo dobili 30-tak novih, koji su potpisali ugovore i značajno su stimulisani. Opština Živincie i nevladina organizacija Muslim Aid učestvuju sa 40 odsto, dok individualni proizvođači ulažu 20 odsto od ukupne cijene koštanja sadnica i ostalih potreba za uzgoj maline”, rekao nam je stručnji saradnik za poljoprivredu u općini Živinice agronom Mirsad Butković.

Novi uzgajivači maline već danas su bili prisutni edukaciji o uzgoju ove kulture, koja je održana u amfiteatru MSŠ Živinice, što će im pomoći da stečeno znanje primjene u praksi. Na ovaj način želi se povećati proizvodnja maline na području opštine Živincie zakoju ima obezbjeđen plsaman./Š.G./

Vaš komentar na članak: