PREC: Škola biznisa za obrtnike u poljoprivredi

UNAPREĐENJE POSLOVANJA REGISTROVANIH OBRTA U POLJOPRIVREDI- Farma 2 USAID/Sweden gdje su implementatori projekta na području Tuzlanskog kantona Obrtnička komora Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Tuzla, Veterinarskim zavodom Tuzla i Udruženjem obrtnika i poljoprivrednika općine Srebrenik, organizuje se škola biznisa za obrtnike u poljopivredi, a gdje će se obuke vršiti u prostorijma Udruženja porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice (MZ Gračanica, stara osnovna škola).

Prvi dio edukacije održat se se u srijedu, 29.11.2017.godine u prostorijma Udruženja PREC Živinice sapočetkom u 11:00 sati. Polaznici kursa će dobiti certifikate o uspješno završenom kursu.
Plan je održavanje četvorodnevnog kursa (u periodu od četiri sedmice) za obrtnike po planu:

I DAN
1. Poljprivredni resursi i stanje u poljoprivredi TK – predavač Amir Zenunović Poljoprivredni zavod Tuzla i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
2. Kalkulacije u poljoprivredi – Edim Vikalo Obrtnička komora TK
3. Investicije u poljoprivredi – Amel Sejranić Obrtnička komora TK
4. Registracija obrtnika – Abdulah Hadžiavdić Obrtnička komora TK
5. Poresko evidentiranje za obrtnike – Amel Sejranić Obrtnička komora TK

II DAN
1. Izrada biznis planova – Amel Sejranić i Edim Vikalo Obrtnička komora TK
2. Praktični primjeri biznis planova proizvodnja mljeka i mesa – Amel Sejranić i Edim Vikalo Obrtnička komora TK i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
3. Finansijski tok u proizvodnji mljeka i tovu bikova – Amel Sejranić i Edim Vikalo, Obrtnička komora TK i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
4. Fiskalizacija i PDV u obrtu – Amel Sejranić i Edim Vikalo Obrtnička komora TK

III DAN
1. Proizvodnja voluminozne stočne hrane – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod Tuzla i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
2. Upravljanje rizicima u poljoprivredi – Abdulah Hadžiavdić Obrtnička komora TK i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
3. Kvalitet poljoprivrednih proizvoda i standardi u poljoprivrednoj proizvodnji – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod Tuzla i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
4. Higijenski zahtjevi u proizvodnji mesa i mljeka – Senad Hamzić Veterinarski zavod Tuzla
5. Aflatoksin u mesu i mljeku – pojava i prevencija – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod TK i Senad Hamzić Veterinarski zavod Tuzla

IV DAN
1. Ishrana muznih krava i bikova u tovu – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod Tuzla i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
2. Metabolički poremećaji kod krava – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod TK
3. Nitratna direktiva – upravljanje stajnjakom na farmamam – Amir Zenunović Poljoprivredni zavod Tuzla i Midhat Glavić USAID/Sweden FARMA II
4. Poticaji u poljoprivredi – Edim Vikalo Obrtnička komora TK i Amir Zenunović Poljoprivredni zavod TK
5. Dodjela certifikata

Nakon završenih edukativnih aktivnosti Obrtnička komora u saradnji sa ostalim implementatorima projekta će svim obrtima omogućiti individualan angažman eksperata, sve u cilju riješavanja problema u poslovanju obrta u poljoprivredi.

Osnovni ciljevi ovog projekta su:
– Unaprijeđenje poslovnog planiranja
– Povećanje zaposlenosti u poljoprivredi registracijom obrta
– Unaprijeđenje produktivnoti u primarnoj proizvodnji mljeka i mesa
– Unaprijeđenje finansijskog menadžemnta na poljoprivrednim gazdinstvima – obrtima
– Prilagođavanje proizvodnje standardima EU
– Zaštita okoliša i ublažavanje klimatskih promjena/PREC/