Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program revitalizacije privrednog društva “Konjuh” Živinice. Prema planu sanacije privrednog društva Konjuh koji je načinio Stručni tim, akcenat aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona je na kupovini 2/3 dionica radi revitalizacije i u konačnici prodaje strateškom partneru. Društvo je u 100% privatnom vlasničkom kapitalu, gdje 805 dioničara posjeduje 249.573 dionica.

Bitno je naglasiti da niti jedan od 805 dioničara nema većinski dio dionica u kapitalu ovoga društva. Najveći pojedinačni dioničar posjeduje 9,9 % dionica. Već duži vremenski period (cca 4 godine) ima blokirane transakcione račune kod poslovnih banaka, uzrokovane nelikvidnošću, a usljed neizmirenja obaveza prema povjeriocima, finansijskim institucijama, državnim upravama, dobavljačima i u posljednje 3godine zaposlenicima, a na ime neisplaćenih plata i doprinosa. Trenutačan dug se procjenjuje na cca 34 mililona KM. Prema Programu revitalizacije prvi korak u rješavanju pitanja vlasništva „Konjuh” dd , jeste da Vlada FBiH (1/3) i Vlada TK (2/3) otkupe većinski paket dionica „KONJUH”-a, a to znači min. 170.000 dionica po cijeni max. do 5KM po dionici i na taj način obezbijede sredstva u visini od cca 850.000 BAM. Prioritetan cilj otkupa dionica Privrednog društva “Konjuh” jeste zadržavanje projektovanog broja zaposlenika od 280 sa intencijom povećanja do 300 zaposlenih. Vlada F BiH i Vlada TK će prioritetno tražiti strateškog partnera kako u zemlji tako i u inozemstvu za prodaju većinskog paketa, sa prioritetnim ciljem u zaustavljanju erozije kapitala PD „Konjuh”. Cilj je dobiti vlasnika koji će se odgovorno odnositi prema kapitalu, svim unutarnjim resursima Društva, prije svaga ljudskim, imovinskim (nekretnine) a zatim i tehničkim. Program revitalizacije Privrednog društva temelji se na provjerenom proizvodnom programu kojim se preferiraju proizvodi, prije svega stolovi i stolice na nivou od 73%, te furniri i otpresci 11%.

Program revitalizacije Konjuha radio je stručni tim u sastavu: Dr sc. Muharem Klapić, vanr. prof – Dr sc. Mirela Čokić, doc., Mr sc. Aščerić Vahid, Šabić Zakir-dipl.eng.el. Kadrić Binasir, dipl.eng.šum., Imamović Mevludin, dipl, eng., Tuholjaković Haris, dipl eng./Odjeljenje za informisanje  Vlade TK/

Vaš komentar na članak: