RMU Đurđevik: Uglja po planu-uz pripreme otvaranja jame Brezje

Zahvaljujući ulaganjima u novu mehanizaciju s kraja prošle godine, u RMU Đurđevik se stabilizovala proizvodnja uglja i otkrivke, kako na površinskoj, tako i jamskoj eksploataciji.Ovogodišnji plan proizvodnje uglja iznosi 580 hiljada tona, od čega je 420 hiljada sa površinske eksploatacije, a ostale iz jamske.

O proizvodnim rezultatima u RMU Đurđevik direktor mr.Samir Hadžić kaže:

“Do poboljšanja proizvodnje uglja došlo je novembra i decembra prošle godine, a takav trend je nastavljen  i u ovoj poslovnoj godini, tako da u potpunosti ostvarujemo planirane zadatke.Glavni razlog poboljšanja proizvodnje jesu nova investiciona ulaganja od Elektroprivrede BiH iz 2019.godine, kada smo nabavili dva hidraulčina bagera, te strateškim opredjeljenjem da uđemo u revir Živčići.Ulaskom u novi revir, sa velikim zalihama kvalitetnog mrkog uglja, čiji slojevi uglja iznose od 20 do 30 metara, ukazuju da je to bio pravi potez što smo riješili upravo osvojiti to eksploataciono područje.Trenutno se suočavamo s nedostatkom radne snage i mislim da ćemo i to uskoro riješiti, te u potpunosti stabilizovati proizvodnju”.

Kada je riječ o budućnosti eksploatacije uglju u području RMU Đurđevik istraživanja su pokazala da se došlo tek do pola puta:

“Kvalitet uglja je veoma dobar i to je za nas bilo najvažnije.U fazi je  pokretanje procedure za otvaranje nove jame Brezje.Pripremamo potrebnu dokumentaciju, projekte – dozvole i mislim da ćemo za godinu dvije sve završiti i krenuti u realizaciju tog važnog proizvodnog pogona.Istraživanja su pokazala da RMU Đurđevik, kada je u pitanju površinska eksploatacija, možemo računati na 15 do 20 godina, dok jamska eksploatacija ima mnogo dužu perspektivu.Sada smo na pola puta od formiranja preduzeća za proizvodnju uglja 1936.godine, tako da u narednom periodu možemo računati na 50 miliona tona  uglja, što govori da imamo budućnost na našim eksploatacionim poljima”, kaže nam direktor Hadžić.

Mada proizvodnja teče u okviru planiranih zadataka, u RMU Đurđevik nastoje još više osavremeniti i poboljšati proizvodnju, ali to ide teško jer se cijene uglja nisu mijenjale više od 10 godina, dok su ostali važni faktori za proizvodnju, kao što su nafta, struja i ostalo znatno “skočili”, te time otežavaju pozitivno poslovanje.Ovdje ulažu puno napora da obezbjede dovoljno uglja za potrebe VI faze TE Tuzla, čiji je vijek procjenjen do 2036.godine, a do tada je i vijek površinske eksploatacije u RMU Đurđevik./Š.Gadžo/