Poštovani rudari,

U ime naših radnika i saradnika i u ime naših porodica šaljemo vam iskrene čestitike povodom 21. Decembra- Dana rudara Federacije BiH./Vlasnik firme SANPRO Trumić Nezir, dipl.ecc./

Vaš komentar na članak: