Dana 2.03.2016. godine održana je peta redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika općine Živinice (Udruženje). Jedan od zaključaka donesen na ovoj sjednici je i da se u cilju boljeg upoznavanja građanstva sa radom Udruženja nakon svake sjednice javnost i privrednici upoznaju sa donesenim zaključcima i inicijativama, te s tim u vezi dajemo sljedeće saopćenje za javnost:

Udruženje je veoma razočarano pokušajem pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Živinice da diskredituju opstojnost i rad Udruženja. Udruženje je stvoreno od strane najuspješnijih osnivača i vlasnika živiničkih firmi koji upošljavaju 70% uposlenika na području općine Živinice. Udruženje se samofinansira, a glavni cilj mu je poboljšanje poslovnog ambijenta u našoj općini, nove investicije, pomoć pri registraciji preduzeća, usklađivanje sistema obrazovanja s potrebama tržišta rada, savjetovanje, te svaki drugi oblik pomoći.

Na inicijativu općinske službe za komunalne poslove, načelnika općine i predsjedavajuće OV učestvovali smo u usaglašavanju donošenja Odluke o komunalnim taksama, gdje smo branili interese privrednika. Nakon ovih navedenih usaglašavanja, na samoj sjednici OV Živinice, voljom nekolicine vijećnika, amandmanski su podignute visine komunalnih taksi za određene i ciljane vrste djelatnosti, što je u mnogome ponovo revidirano. Udruženje jasno ukazuje da nije ničiji advokat, ali traži usaglašavanje Odluke o komunalnim taksama sa važećim Zakonom o komunalnim taksama i Ustavom Federacije BiH, jer je iste ili slične Odluke u Gračanici, Srebreniku i Lukavcu Ustavni Sud F BiH proglasio neustavnim, jer se za osnov razreza komunalne takse nije smjela uzeti u obzir vrsta djelatnosti, nego samo i isključivo pozicija i veličina istaknute reklame. I pored ovih upozorenja, OV Živinice je donijelo Odluku o komunalnim taksama sa ovim anomalijama. Pošto su tužbe i apelacije već podnesene od strane onih koji se smatraju oštećenim, mi se pitamo ko će odgovarati za eventualne presude i nastale štete?

Dakle, Udruženje zaključuje da OV Živinice treba da bude svjesno eventualnih posljedica donošenja neustavnih odluka, te na uočenu manjkavost metodologije načina naplate ove takse.

Udruženje koristi priliku da pozove sva privredna društva da nam se pridruže, te da budemo ravnopravan partner sa općinskim vlastima u poboljšanju, kako poslovnog, tako i životnog okruženja. Napredak naše općine je zagarantovan samo ukoliko budemo svi radili na istim ciljevima i sa uvažavanjem privrede koja puni budžet u iznosu od 70% , a nikako pokušajima diskreditacije Udruženja.

Sjedište Udruženja je u ulici 25 Novembar, Bulevar Živinice, drugi blok./Željko Mandić, predsjednik UO/

Na slici: Upravni odbor živiničkiih poslodavaca

Vaš komentar na članak: