-BiH nema jasno definisanu poljoprivrednu politiku niti se sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja pristupa kao strateški bitnoj društveno-ekonomskoj grani razvoja cjelokupne privrede

U vezi sa inicijativom za uspostavljanje Ministarstva za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, pokrenutu u okrviru postizbornih koalicionih pregovora, pozdravljajući i snažno podržavajući tu inicijativu podsjećamo na sljedeće nepobitne činjenice u vezi sa ovim strateškim sektorom bosanskoherecegovačke ekonomije:

•Bosna i Hercegovina nema jasno definisanu poljoprivrednu politiku niti se sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja pristupa kao strateški bitnoj društveno-ekonomskoj grani razvoja cjelokupne privrede. Poljoprivredena politika i politike ruralnog razvoja se trenutno vode na entitetetskim nivoima i na nivou Distrikta Brčko, a dometi i učinci tih politika su ograničeni i neefikasni. Domaći poljoprivrednici i domaća proizvodnja nisu dovoljno informisani, stimulisani niti zaštićeni. Ovakvo stanje dovodi do nepovoljnog polažaja domaćih poljoprivrednika na tržištu.

•Općenito, sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH karakterišu nedovoljni institucijski kapaciteti, preklapanje nadležnosti, nedefinisani lanci komuniciranja i kontrole između različitih nivoa vlasti, neujednačeni sistemi poticaja na različitim administrativnim nivoima koji nisu dovoljni niti transparentno dodijeljivani.

•Većina zakona, procedura i standarda nije usklađena sa poljoprivrednom politikom Europske Unije.
•Donošenje važnih strateških poljoprivrednih i ruralnih odluka je otežano zbog nedostatka osnovnih informacija o sektoru, kvalitetnog prikupljanja i obrade podataka o poljoprivredi te izostanka pouzdane statistike kao i saradnje entitetskih statističkih agencija. Ove informacije su neophodne poljoprivrednicima da plasiraju adekvatno svoje proizvode ali isto tako nedostak ovih informacija ne stimuliše strane investitore za pokretanje razvojnih projekata u BiH.

•Skoro dvije decenije zastoja i propuštenih prilika u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja ukazuju na potrebu za novom strategijom koja će odgovarati potrebama svih poljoprivrednika i ruralnih zajednica u BiH;

•Skoro svaka zemlja u Europi ima državnu strategiju za povećanje razvoja i potencijala u ovom sektoru. Kao mala država, sa slabo organizovanim tržištem, BiH si ne može priuštiti još jednu izgubljenu deceniju;

•U februaru 2014.godine Europski Parlament je ponovo preporučio uspostavu državnog Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.

•Istraživanja i ekonomske analize koje su napravile organizacije civilnog društva (Cost-benefit analiza koju je uradila organizacija Green Council) pokazuje da su koristi od uspostavljanja Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH iznimno veće od troškova koje uspostava i funkcionalno postojanje ministarstva zahtijevaju.

Zbog svega navedenog, neophodno je uspostaviti Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja na državnom nivou sa nadležnostima za kreiranje mjera strukturnih poljoprivrednih politika, tržišno-cjenovnih, carinskih i vanjskotrgovinskih mjera, zemljišnih, poreznih i mjera podrške za poljoprivredu u skladu sa EU standardima, te druge dogovorene nadležnosti u vezi s poljoprivredom, veterinarstvom, zdravljem bilja, sigurnosti hrane, šumarstvom, vodoprivredom i ruralnim razvojem po uzoru na uređene zemlje EU.

Formiranjem Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH država bi automatski odgovorila na zahtjev EU u procesu pridruživanja a koji se odnosi na hitno uspostavljanje neophodnih IPARD struktura (jednog upravljačkog tijela i jedne IPARD agencije za plaćanje na državnom nivou) po standardima i zahtjevima EU. Pored neophodnih IPARD struktura jedinstveno Ministarstvo bi obezbjedilo da se hitno i prioritetno izradi Strategiju ruralnog razvoja za BiH, po metodologiji i standardima konsultacija EU, kao osnovni uslov budućeg korištenja programiranja IPA 2 sredstava.

Efekti uspostave državnog ministarstva:

•Konačno uspostavljanje zahtjevane funkcionalne IPARD strukture koja će obezbijediti efikasan sistem korištenja dostupnih bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova EU (IPARD fondovi).

•Donošenje i sprovođenje adekvatnih mjera i aktivnosti u cilju izvoza naših proizvoda na zahtjevno tržište Evropske Unije – povećanje (ponovno uspostavljanje) izvoza određenih proizvoda na tržište Hrvatske i EU;

•Donošenje i sprovođenje adekvatnih mjera i aktivnosti za regulisanje uvoza u BiH. Stepen liberalizacije uvoza je bez presedana u našem okruženju, što se vidi iz činjenice da u okviru asocijacije CEFTA jedino BiH ima nultu carinsku stopu za sve proizvode dok ostale zemlje imaju dogovorene koncesije za proizvode od posebnog interesa za te zemlje.

•Razvijanje mjera za stimulisanje domaće proizvodnje
•Konačno definisanje poljoprivredne politike i pristup sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja kao strateškom sektoru cjelokupne privrede;

•Ujednačavanje sistema poticaja za poljoprivredu i njihovo usklađivanje sa poljoprivrednom politikom EU;

•Uspostavljanje funkcionalne statističke podrške koja će omogučiti donošenje pravovremenih i efikasnih odluka.

Uvažavajući sveukupnu problematiku i poteškoće sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava zbog svog ustavnog uređenjai, osjećamo se pozvanima da još jednom ukažemo na neodrživ položaj svih nas koji smo svoje bivstvovanje, rad, pridonošenje društvu i, na kraju krajeva, vlastiti život odlučili posvetiti razvoju tog sektora. Mi dalje ovako ne možemo!

Iskreno se nadamo da će političke strukture prepoznati značaj ove inicijative i da će se mobilisati odlučujuće snage za promjenu politike prema ovom sektoru i donijeti odluka za uspostavljanje ministarstva koje bi načinilo odlučujući preokret ka naprijed u razvoju Bosne i Hercegovine i svih njenih građana./SRRBiH/

 

Vaš komentar na članak: