Kompanija Schneider Electric, globalni stručnjak za upravljanje energijom i automatizaciju, predstavila je nove modele svojih sistema za neprekidno napajanje. Galaxy™ 300 UPS sada je dostupan u dva nova modela, od 60 kVA i 80 kVA. Uređaj je idealno rješenje za male i srednje velike kompanije, komercijalne zgrade i tehnička postrojenja u kojima su smještene manje sobe s poslužiteljima.

UPS uređaji Galaxy 300 kapaciteta 60 kVA i 80 kVA pružaju efikasnu i pouzdanu zaštitu od gubitka napajanja, osmišljenu u tri posebne faze te tako sprečavaju zastoje u radu važnih aplikacija i eventualni gubitak podataka. Uređaji su konfigurirani tako da omogućavaju jednostavnu i troškovno efikasnu instalaciju i upotrebu. Novi UPS sistem omogućavaju korisnicima snižavanje operativnih troškova i troškova hlađenja, čime se postiže efikasnija uporaba energije. Maksimalno harmonijsko izobličenje električnog napona u novim UPS uređajima manje je od 3,5 posto pod punim opterećenjem.

„Naši korisnici koji troše manje energije, i naši partneri, tražili su prilagodljiviji sistem neprekinutog napajanja – uređaj koji će biti pouzdaniji, dostupniji i jednostavniji za upravljanje,“ izjavio je Sam Wu, zadužen za razvoj proizvoda u kompaniji Schneider Electric. „S modelima kapaciteta od 60 kVA i 80 kVA portfelj uređaja Galaxy 300, u rasponu kapaciteta od 10 do 80 kVA, može biti korišten u najrazličitijim organizacijama. Riječ je o najboljim UPS sistemima u svojoj klasi i rješenjima koja ispunjavaju sve potrebe korisnika – o uređajima koje je jednostavno instalirati, s kojima je lako raditi i koje je lako održavati. Novi modeli još su efikasniji i imaju veoma intuitivno korisničko sučelje”.

Kako bi garantirali stalnu dostupnost energije uređaji Galaxy 300, modeli kapaciteta od 10 do 80 kVA, omogućavaju standardno spajanje s jednim ili dva neovisna izvora energije i primjenjuju online topologiju dvostruke konverzije, čime postižu potpunu i trenutnu izolaciju između ulaznog i izlaznog dijela. Ugrađena stopostotna statička premosnica sprečava zastoje u radu tako što omogućava prenos opterećenja tokom perioda značajnog povećanja potrošnje energije. Priključena oprema može se napajati s dvije UPS jedinice spojene paralelno, čime se povećava redundacija sistema. Uz to, sistem korisnicima omogućava i opciju integracije dodatnog baterijskog napajanja kapaciteta do 10 minuta rada ili spajanje s robusnim punjačem za vanjske baterije (bilo da se one nalaze u vlastitom postolju ili u vanjskom ormariću) kapaciteta do četiri sata rada.

Uređaji su oblikovani tako da ih je jednostavno koristiti, putem posebnog sučelja, lokalno ili putem Interneta. Lako čitljivo grafičko sučelje opremljeno je nizom dijagrama, zvučnih upozorenja i dostupno je na 18 jezika.

UPS sustavi Galaxy 300, kapaciteta od 10 do 80 kVA, opremljeni su i s nekoliko dodatnih funkcionalnosti koje olakšavaju njihovu instalaciju, te s alatima s kojima ih je lakše održavati tokom njihovog životnog vijeka. Lako dostupna premosnica za održavanje omogućava potpunu izolaciju bilo kojeg dijela sistema, bez potrebe za prekidanjem napajanja. Sistem ima i posebna vrata koja se otvaraju jednostavnim pritiskom, a upravljačke ploče mogu se lako izvući, što olakšava poslove održavanja u zatvorenim prostorima. Kako bi instalacija išla što brže, kompaktna široka ili okomita kućišta mogu se lako odgurati u novi objekt ili premještati u postojećem, a sve žice na uređaju lako su prepoznatljive. Upute su oblikovane tako da korisnika kroz postavljanje sistema vode brzo, korak-po-korak, putem niza intuitivnih ekrana grafičkog sučelja.
Dodatne funkcionalnosti sistema:

– Dvostruki priključak na mrežu omogućava spajanje jednog ili dva, međusobno nezavisna izvora energije.
– Ulaz s korekcijom snage uklanja potrebu za prevelikim kablovima, generatorima i prekidačima.

– Opcija rada UPS sistema s integriranim ili vanjskim baterijama.
– Uređaji su dostupni za prebacivanje s trofazne na trofaznu struju i s trofazne na jednofaznu struju čime se omogućuje bolja distribucija energije.

– Uređaji su izrađeni u skladu s regulatornim ograničenjima o upotrebi opasnih materija.
UPS sistemi The Galaxy 300 10 do 80 kVA mogu se nabaviti kod kompanija partnera kompanije Schneider Electric i kod električara.

O Schneider Electricu
Schneider Electric globalni je stručnjak za upravljanje energijom i automatizaciju. S prihodom od 25 milijardi eura u 2014. godini, naših 170.000 zaposlenika opslužuje klijente u više od 100 zemalja, pomažući im da upravljaju svojom energijom na siguran, pouzdan, učinkovit i održiv način. Od najjednostavnijih sklopki, do složenih operativnih sistema, naša tehnologija, softveri i usluge unapređuju način na koji korisnici upravljaju svojim poslovanjem. Naše povezane tehnologije će preoblikovati industrije, transformirati gradove i obogatiti živote. U Schneider Electricu to zovemo Life is On.

Vaš komentar na članak: