Šerići: Suhe šljive iz pogona Amira Čičkušića

S proljeća hladno vrijeme, a ljeti velike suše, nisu bile garancija da će vlasnici voćnjaka imati veliki rod. Ipak, mimo očekivanja voćnjaci su ipak dali rezultate, mada ne u onoj mjeri koja bi bila rekordnih prinosa.

Sa stanjem u voćnjacima šljiva, bar kada je u pitanju Amir Čičkušić iz Šerića, nije bilo prevelikih problema. Istina, rod je smanjio pa su cijene nešto veće, te se moralo kupovati i na drugim stranama, kako bi sušioničke kapacitete podmirio kvalitetnom šljivom.

“Organizovanjem kvalitetne prerade u suhi proizvod bavim se treću sezonu. Kapaciteti sušare su na zavidnom nivou, tako da u jednom turnusu osušim 400 kg šljive. Trajanje sušenja iznosi od 15 do 27 sati, što zavisi od vrste šljive i vlage koju posjeduje. Omjer sušenja iznosi 4:1, kvalitet je veoma dobar, mehanizam sušenja se pokreće vatrom od bukovog drveta i to je pravi eko proizvod. Ove godine uspio sam nabaviti 10 tona šljive i preraditi je za tržište”, kaže nam Amir Čičkušić.

Ovih jesenjih dana u jeku je priprema zimnice u mnogim domaćinstvima i to na tradicionalan način. Trdicija proizvodnje suhih šljiva, pekmeza, rakije, te prerada povrća za zimski period prepoznatljivi su za naše krajeve.Za očuvanje zdravlja svi ovi proizvodi naše tradicije veoma važni, a takođe i suha šljiva je neizostavna u svakodnevnoj ishrani, pa kada je u pitanju kvalitet, kao što je u Šerićima, za plasman nema problema, ma kolike količine da su u pitanju!/Š.G./