U dječijem “Selu mira“ Turija pušten je u rad biljni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda na koji se priključilo 15 objekata iz Sela. Prije izgradnje prečišćivača njihove otpadne vode su imale negativan uticaj na kvalitet vode u slivu akumulacije Modrac, a nakon izgradnje Selo je prešlo iz zagađivača upozitivan primjer.

Postrojenje su u rad su pustili Bego Gutić, premijer Vlade Tuzlanskog kantona, Dževad Mujkić, načelnik općine Lukavac, Janez Rogelj, direktorat za turizem i internacionalizaciju, Ministarstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Republika Slovenija, Christian Susan, Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj – UNIDO, Austrija i Osman Pozderović, direktor “Sela mira“ Turija.

Nakon svečane promocije u hotelu “Senad od Bosne“je održan Okrugli sto na kojem je firma LIMNOS prezentirala aktivnosti koje su urađene u okviru trogodišnjeg projekta. Projekat je imao za cilj smanjenje zagađenja akumulacije Modrac razvojem ekonomsko prihvatljivog koncepta zaštite i sanacije okoliša primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije. U okviru ovog projekta su prikupljene informacije o potencijalnim izvorima zagađenja voda sliva akumulacije Modrac. Na osnovu analize prikupljenih podataka i odgovarajuće metodologije odabran je pilot projekat i izgrađen je biljni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda za “Selo mira” Turija.Ovaj jednostavan primjer zelene tehnologije za prečišćavanje otpadnjih voda može se primjenjivati u regiji i šire.

Projekat „Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac upotrebom ekoremedijacijskih mjera“je finansiran iz grant sredstava Republike Slovenije putem Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj, UNIDO programa iz Beča, a realiziran je u saradnji sa Vladom TK. Za implementaciju je bila zadužena firma LIMNOS d.o.o. iz Slovenije, a za promociju Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle./Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: