Udruženje porodica Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice (PREC Živinice) ovih dana razvija projekat “Dijagnostika teritorije istraživanje mogućnosti razvoja seoskog turizma na općini Živinice”, sa studentima Više škole turizma, MFR Annecy l Vieux iz Francuske.

Od 5. do 10. Oktobra 2016. godine Udruženje PREC Živinice je domaćin 27 studenata i 4 predačava/ice, koji će raditi istraživanje na ovom području po tom pitanju. Oni će primjeniti alatdijagnostika teritorije, koji je u njihovom nastavnom planu kako bi direktno ga primijenili u praksi, ali i doprinijeli Udruženju PREC Zivinice u svom radu. Tokom njihovog boravka studenti rade u grupama (Sport, Kulturno nasljeđe i Doček u domaćinstvu), te se susreću sa mnogobrojnim akterima te oblasti na području Živinica, ali i Tuzle, kako bi kroz upitnike koji su napravljeni odgovorili na mogućnost razvoja seoskog turizma u Živinicama. Razmjena iskustava na temu minimalnih uslova za ispuniti u domaćinstvu pri pokretanju djelatnošću dočeka u domaćinstu iz njihovog ugla će podjeliti sa prisutnim porodicama na sastank u 9.oktobra 2016.godine u periodu od 16 do 17,45 sati u prostorijama Udruženja PREC-a, koji se nalazi u MZ Gračanica, stara područna O.Š. Gračanica.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane pojedince na ovu temu- razvoja seoskog turizma, odnosno porodice koje žele da se bave dočekom turista u svojim kućama, da dođu na razmjenu iskustava od strane Francuskih studenata, dakle 9.10.2016.godine u perioduod 16 do 17, 45 sati u prostorijama Udruženja PREC-a.

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila: prec.zivinice@gmail.comili na br.mob. 062/894-781.

Udruženje porodica Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice (PREC Živinice) razvija saradnju sa Francuskim pokretom Maison Familiale Rurale, regije Rhone Alpes (FR MFR Rhone Alpes) od januara 2014. godine, tj. podržava Udruženje PREC da ostvari svoju viziju uspostave organizacije za edukaciju odraslih i mladih iz oblasti poljoprivrede i drugih potrebnih grana za razvoj ruralnog područja./Jasmina Maslić/

Vaš komentar na članak: