Udruženje proizvođača namještaja traži da se utvrde kriteriji u raspodjeli trupaca

Sarajevo, 05. oktobra/listopada 2017. – Udruženje proizvođača namještaja pozdravlja napore entitetskih vlada da se uredi sektor šumarstva i drvoprerade u čemu prvi korak predstavlja zabrana izvoza trupaca. Vlada Republike Srpske je ranije donijela ovu odluku, a nakon zajedničke sjednice vlada entiteta federalni premijer Fadil Novalić najavio je da će takvu odluku donijeti i Vlada FBiH.

Istovremeno, od entitetskih vlada se očekuje da upute zajedničku inicijativu prema Vijeću ministara BiH da se utvrde kriteriji i odrede prioriteti u raspodjeli trupaca na način da prednost u snabdijevanju imaju proizvođači u finalnoj preradi sa najvišim stepenom obrade. To su, prije svih, proizvođači namještaja koji izvoze gotovo cjelokupnu proizvodnju i zapošljavaju najveći broj radnika.

Trenutna situacija za proizvođače namještaja je neodrživa, jer ne mogu osigurati drvo kao osnovnu sirovinu za rad u BiH. Najveći broj proizvođača uvozi drvo iz susjednih zemalja ili sa drugih tržišta.

„Sektor drvoprerade u BiH raspolaže potencijalima koji u ovome trenutku nisu iskorišteni u dovoljnoj mjeri. Upravo iz tih razloga je potrebno stvoriti pretpostavke za korištenje kapaciteta drvoprerade u BiH u značajnijem obimu, prvenstveno kroz oosiguranje dovoljnih količina drveta za potrebe domaćih proizvođača. Apelujemo na Vladu FBiH da ubrza donošenje odluke o snabdijevanju proizvođača namještaja sirovinom koju je Udruženje kreiralo u formi prijedloga i dostavilo Vladi FBiH ranije“, kaže Ramiz Grapkić, predsjednik Udruženja proizvođača namještaja.

Iz Udruženja naglašavaju da bi zabrana izvoza trupaca stabilizirala prilike na tržištu u korist domaćih proizvođača. što bi imalo višestruke koristi za sve.

„Proizvođači namještaja bi mogli osigurati drvo kao osnovnu sirovinu za rad na domaćem tržištu, stabilnost u poslovanju sa mogućnošću povećanja proizvodnje, što bi im osiguralo veću konkurentnost na tržištu. Time bi se stvorile mogućnosti za nove investicije i nova zapošljavanja, što je ključ rješavnja nezaposlenosti kao najvećeg problema u državi, a sve zajedno bi dovelo do povećanja budžetskih prihoda kao posljedica veće proizvodnje i zapošljavanja“, ističe Grapkić.

Zbog svega navedenog, Udruženje od vlada ubrzanje procesa uređenja ove oblasti i što hitnijeg donošenja odluke o snabdijevanju proizvođača namještaja sirovinom za rad./Almasa Bajrić/