njiva

Nakon nedavne medijske prezentacije izgradnje farme koka nosilja u bivšoj kasarni Komanči u Ciljugama, na pomolu je realizacija novih projekata na području općine Živinice. Poznato je da se sredinom novembra prošle godine na lokalitetu bivšeg odlagališta Površinskog kopa Bašigovci izvršila sadnja borovnice i brusnice.

To je bila tek prve faze projekta zasađivanja i proizvodnje jagodičastog voća za izvoz u zemlje Evropske unije, u partnerstvu sa firmom Elisa Berri iz Njemačke. Kraj Rajskog jezera izvršena je rekultivacija i revitalizacija zemljišta, na kojem je zasađeno 100 dunuma brusnice i borovnice. Na redu je realizacija novih projekata, o čemu općinski načelnik Živinica Hasan Muratović kaže:

“Elisa Berri želi da proširi sadnju jagodičastog voća i potrebno im je još 2 hiljade dunuma zemljišta u zakup. Mi smo odredili lokaciju u Ljubačama, koja im najviše odgovra za sadnju aronije i brusnice. Da bi realizovali taj projekat potrebno je izmjestiti montažni objekat u kojem je sada smješten Centar Vrati mi osmijeh, za djecu sa višestrukim smetnjama. Elisa Berri će sama finasirati  demontažu i preseljenje objketa, a mi ćemo potražiti novu lokaciju u Živinicama, kako bi djeca dobila zadovoljavajuću lokaciju za nastavak svojih aktivnosti. Preseljenjem ovog objekta nestaće i poteba našeg obezbjeđenja, tako da ćemo i na tom planu postići odgovarajuće uštede”, kaže načelnik Muratović.

Realizacijom projekata u oblasti agrara doći će do značajnog povećanja zaposlenosti na području općine, koja će u dogledno vrijeme biti značajan izvoznik poljoprivrednih proizvoda./Š.G./

Vaš komentar na članak: