Živinice su jedna od rijetkih opština u kojoj se eksploatišu dvije vrste uglja: mrki ugalj u RMU Đurđevik i lignit na Površinskom kopu Dubrave. U vrijeme kada se rudari pripremaju za obilježavanje 21.decembra-Dana rudara u FBiH, lijepa vijest objavljena je o PK Dubrave.

Ovaj ugljenokop, koji posluje u sastavu Kreke, proizveo je milionitu tonu lignita i jedan je od uspješnijih u koncernu JP Elektroprivreda BiH.

Eksploatacione rezerve rudarskog potencijala Dubrave, na “južnoj sinklinali”, iznose 94,5 miliona tona. Ugljem iz Dubrava sabdijeva se Termoelektrana Tuzla.

Vaš komentar na članak: