Firma za proizvodnju začina VEGAMIX proširila je svoju djelatnost na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te je u Tuzli osnovala poslovnu jedinicu Sanitacija. U ovo vrijeme kada poslije poplava prijete razne  zarazne bolesti Vega-Mix je odlučila pružiti besplatnu pomoć, o čemu direktor Vega-Mix Ćazim Omić kaže:

“U cilju prevazilaženja nastale situacije nakon poplava na raspolaganju nudimo besplatnu deratizaciju i za naše usluge očekujemo da nam se jave zaintersovani subjekti. Ovo je naš doprinos odbrani od posljedica poplava na našem području, a pružamo i druge vidove pomoći”.

Zaintersovani subjekti više inforamcija mogu dobiti na brojeve telefona: 062 221-487 i 061 101-761.

Inače, Vegina Sanitacija zapošljava vrhunski edukovane i osposobljene kadrove sa zavidnim iskustvom, te su spremni za izvršavanje svih poslovnih zadataka koji tretiraju oblast DDD-a. Kadrovsa struka, tehnička opremljenost i raznovrsnost ekoloških preparata u borbi protiv svih oblika štetočina, omogućava nesmetano djelovanje.

Sistem rada prilagođen je i izvršava se po standardima ISO 9001:2008./Š.G./

Vaš komentar na članak: