Od kada je osnovana privatna Veterinasrska stanica “Paprikić” iz mjeseca u mjesec poboljšava uslove za efikasnije pružanje usluga iz svoje djelatnosti. O najnovijoj nabavci aparata i opreme nesto više saznajemo od direktora mr.Nevresa Paprikića:

“Kupovinom nove opreme proširili smo usluge, tako da sad možemo obavljati i obradu papaka u pokretnoj stojnici, specijalno napravljenom za te namjene.Zatim smo nabavili UZV aparat sa sondama za pregled velikih i malih životinja, čime ćemo olakšati postavljanje dijagnoze, kao i rano otkrivanje gravidnosti svih domaćih životinja ( goveda, ovaca i koza), kao i pasa i mačaka”.

Značajno je jos istaći da su u Veterinarskoj stanici Paprikić nabavili i opremu za pregled svinjskog mesa, tako da građani mogu pregledati i meso od svinja na prisustvo Trihinele spiralis./Š.G./

Vaš komentar na članak: