Putem REELIH projekta vode se aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti širom BiH, pa i u zgradama Živinica. Na ovaj način se žele  smanjuju troškovi za struju i grijanje, a poboljšavaju se i uslovi života u stanu. Provedbom mjera energetske efikanosti može se smanjiti potrošnja energije za 60 odsto.

Direktor firme Viva-San, koja se između ostalog bavi održavanjem zajedničkih dijelova stambenih zgrada, Marko Kovčalija ističe da je već održana prva sesija sa vlasnicima stanova:

“REELIH projekt u BiH nudi mogućnost za poboljšanje energetske efikasnosti u stambenim zgrdama. Prva zgrada, kao naš pilot projekat trebala bi biti “Solidarka”, a predložili smo još zgradu kraj Gradskog spomen parka, zato što je u centru grada i kraj spomenika poginulim borcima. Ova zgrada osim poboljšanja energetske efikasnosti dobila bi ljepši izgled kakav i zaslužuje, s  obzirom na mjestu gdje se nalazi. Još je u planu stambeno-poslovna zgrada NLB, čiji stanari su se već izjasnili za realizaciju projekta”, kaže Marko Kovčalija.

Na nedavno održanoj sesiji u Živinicama istaknut je primjer iz Banovića i Visokog, koji su već krenuli sa realizacijom projekta. Cijena sanacije zgrada i njihovg utopljavanja koštala bi 35 do 45 KM po kvadratnom metru, a finasiranje bi pomogle općina Živinice 30 odsto, Vlada TK 15 odsto, a stanari 55 odsto ukupne cijene koštanja.

Mnoge zgrade u Živinicama su sa dotrajalim fasadama, pa je svakako došlo vrijeme za njihovu obnovu, a uz pomenute projekte još će doći i do ušteda u potrošni energije u stanovima./Š.G./

Vaš komentar na članak: