Ovlašteni zastupnik najboljih multifunkcionalnih mašina za čišćenje i uređenje vodenih površina Wintec d.o.o. Sarajevo je zajedno sa općinom Konjic, implementirao ekološki projekat očuvanja vodenih površina.

„Ovo je prvi i jedinstveni ekološki projekat ovakve vrste u kompletnoj Bosni i Hercegovini, sa ciljem uređenja obala te poboljšanja uslova za razvoj turizma, nadamo se da će i ostali gradovi slijediti primjer grada Konjica“, rekao nam je direktor kompanije Wintec Sarajevo gospodin Hidajet Mešković.

Priroda strojeva je takva da im omogućava pristup teško dostupnim mjestima, idealni su za rad u jezerima, kanalima, rijekama, močvarama, morskim obalama i ostalim područjima u blizini vode. Težina je raspoređena proporcionalno tako da im omgućava stabilno kretanje po zemlj kao i po vodi, uz rad u osjetljivim područjima.

U pitanju je vrlo fleksibilna mašina sa velikim brojem dodataka i alata. Operacije koje je moguće izvršiti sa Truxor strojevima su: rezanje trske, sakupljanje otpada, trave, trske, pijeska, mulja, ispumpavanje mulja, nafte, ulja, iskopavanje, čišćenje ulja i puno puno više.

Fokus mašine je na preciznošću i vrlo dobroj kontroli na kopnu i vodi, sposobnost okretanja, ponovnog pokretanja i postizanja pune brzine su neke od karakteristika.

Svi dodaci se mogu vrlo brzo mijenjati, dovoljno je jedna osoba za upravljanje mašinom.

Zvanično predstavljanje i prezentacija Truxor mašine obavljeno je danas u u Konjicu na Jablaničkom jezeru, a sutra, u srijedu 13.jula na Modračkom jezeru, ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji sa ciljem detaljnijeg informisanja.

Više informacija o Truxor mašini možete pronaći na web stranici www.wintec.ba, ili direktnim kontaktom putem e-maila: wintec@wintec.ba.

Vaš komentar na članak: