Zajednički interes je očuvanje poslovanja Konzuma u BiH

Sarajevo 02. august/kolovoz 2017. – Na sastanku Pregovaračkog tima dobavljača Konzuma kojeg je formiralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, sa predstavnicima Konzuma BiH i Poslovnog sistema Mercator koji je održan 01. augusta/kolovoz 2017. godine u Sarajevu, izražena je zajednička podrška planu koji podrazumijeva ponovno uvođenje Mercatora na tržište BiH, dokapitalizaciju Konzuma i izmirivanje dugovanja i obaveza Konzuma prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini.

Učesnici sastanka izražavaju nadu da će Vjerovničko vijeće Agrokora, čiji se naredni sastanak očekuje krajem augusta/kolovoza, prihvatiti ovaj plan i dati svoje saglasnost kako bi se što prije krenulo u njegovu realizaciju.

Kada su u pitanju prethodna dugovanja, učesnici sastanka su se usaglasili da Konzum i Mercator moraju pronaći pravi način garantiranja da će dobavljači biti isplaćeni za robu koju će Mercator otkupiti od Konzuma. Preostala dugovanja koja prelaze dogovorene rokove plaćanja, uobičajene na bh. tržištu, bi bila isplaćena u 48 rata sa pripadajućom zateznom kamatom. Od Mercatora i Konzuma se, također, traži da pronađu način kako da se osiguraju garancije da će sva dugovanja prema dobavljačima u BiH biti podmirivana u dogovorenim rokovima.

Ocijenjeno je da je zajednički interes da se nastavi neometano poslovanje Konzuma u BiH, uz preporuku dobavljačima da ne prekidaju dostavu robe ovom trgovačkom lancu u narednom periodu. S druge strane, zajednički zaključak je da će sva novoisporučena roba dobavljačima biti plaćena u zakonskom roku od 60 dana, odnosno, uz uvjete precizirane bilateralnim ugovorima sa dobavljačima./Almasa Bajrić/