Zajednički koraci na očuvanju jezera Modrac

baha

Juče su predstavnici mreže organizacija civilnog društva (OCD) „Jezero Modrac“ na sastanku sa premijerom TK i ministrom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK govorili o dosadašnjim aktivnostima OCD, problemima na jezeru Modrac i mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju  stvaranja osnove za održivu zaštitu jezera Modrac.

„Zaštita jezera Modrac je strateški cilj za dalji razvoj kantona i zato je neophodno prioritetno raditi na smanjenju njenog zagađenja“, rekao je premijer dr.Bahrija Umihanić. Naglasio je da podržava aktivnosti OCD i istakao da posebno cijeni konkretne korake koji će dovesti do poboljšanja kvaliteta vode u slivu i jezeru Modrac.

Dogovoreno je da će Vlada TK u saradnji sa resornim ministarstvima pokrenuti aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti akumulacije Modrac,kako bi bila omogućena njegova dosljednja implementacija i da će raditi na iznalaženju rješenja za zaustavljanje zagađenja sliva ijezera Modrac od strane rudnika.

Predstavnici mreže OCD „Jezero Modrac“, će pratiti nastavak započetih dijaloga, aktivno će učestvovati u izradi izmjena i dopuna Zakona, pratiti će kvalitet vode uslivu i o tome informirati javnost./Mreža OCD „Jezero Modrac“/