Esad Halilović:Jačanje uloge savjeta mjesnih zajednica

POŠTOVANI SUGRAĐANI,ovim putem želim vam se obratiti i upoznati vas da sam kandidat SDA za Gradsko vijeće, na rednom broju 30.

Od marta 2018. godine, radeći kao predsjednik MZ Centar, zajedno sa ostalim članovima Savjeta MZ Centar i sa vama, našim sugrađanima, ulagali smo značajne napore da život i rad u našoj MZ, a samim tim i u našem gradu, učinimo boljim i zdravijim, da poboljšamo komunikaciju i saradnju lokalne zajednice sa gradskom upravom i gradskim vijećem, zahtijevali i pokretali različite aktivnosti, humanitarne akcije, saradnju sa institucijama, asocijacijama i udruženjima koja djeluju na području našeg grada i šire, saradnju sa snagama EUFOR-a, organizovali nekoliko zborova građana, pomagali na različite načine naše sugrađane tokom vremenskih nepogoda i drugo. Izvršavali smo našu misiju i obaveze na najbolji mogući način, ali i uz niz ograničenja.

Poštovani sugrađani, KAO KANDIDAT ZA GRADSKO VIJEĆE, RADEĆI ZADNJE DVIJE I PO GODINE I NA POZICIJI PREDSJEDNIKA MZ CENTAR, HTIO BIH ISTAĆI SLIJEDEĆE:

– U NOVOM SAZIVU GV, OBAVEZA SVIH VIJEĆNIKA KOJI BUDU IZABRANI TREBA DA BUDE RAD NA JAČANJU MJESTA I ULOGE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA, ODNOSNO LOKLANE ZAJEDNICE, KOJI TREBAJU U PUNOM KAPACITETU BITI „SERVIS I NA USLUZI GRAĐANA“,

– TO DA BUDU NA USLUZI GRAĐANIMA TREBA DA PODRAZUMIJEVA PLANSKO RJEŠAVANJE ZAHTJEVA I POTREBA NAŠIH GRAĐANA, PO PRIORITETIMA, A NE PO BILO KOJEM DRUGOM PRINCIPU.VIJEĆNICI KOJI BUDU IZABRANI U GV TREBAJU BITI VIJEĆNICI SVIH GRAĐANA,

– POTREBNO JE DA SE SVE AKTIVNOSTI KOJE SE DEŠAVAJU NA TERENU, U LOKALNOJ ZAJEDNICI, DEŠAVAJU UZ ZNANJE, UČEŠĆE, SAGLASNOST I PRISUSTVO ORGANA MZ, LOKALNE UPRAVE I GRAĐANA,

– POTREBNO JE DA SE BORIMO ZA IZRADU SISTEMSKIH I PLANSKIH RJEŠENJA, ZA IZRADU I PUNU IMPLEMENTACIJU PROPISA I PROCEDURA I TAKAV ISTI RAD,

– MI GRAĐANI, TREBA SEBI DA UZMEMO U OBAVEZU DA I MI SAMI BUDEMO ŠTO ŠIRE ANGAŽOVANI I UKLJUČENI U SVE SFERE NAŠEG ŽIVOTA I RADA I POBOLJŠANJE USLOVA ZA NJIHOVU PUNU AFIRMACIJU,

– NE TREBA I NE SMIJE BITI OTUĐIVANJA IZABRANIH VIJEĆNIKA OD NAS GRAĐANA, ODNOSNO GLASAČA, IZMEĐU NAS MORA BITI USPOSTAVLJENA I TRAJATI U KONTINUITETU, MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA,

– MORAMO SVI DATI VIŠE PROSTORA AFIRMACIJI RADA MLADIH, NJIHOVO ŠIRE UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI ŽIVOT I RAD NA LOKALNOIM NIVOU,

– MORAMO SVI DATI VIŠE DOPRINOSA DA SE UKLJUČIMO U RAD, DA POMOGNEMO I PODRŽIMO RAZVOJ NAŠIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE I SPASAVANJA, A SVE RADI JAČANJA NAŠE SPREMNOSTI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE LJUDI I IMOVINE,

– SVI BI MORALI IMATI VIŠE OBZIRA PO PITANJU ZAŠTITE NAŠE ŽIVOTNE SREDINE,

– PODRAZUMIJEVAJUĆA OBAVEZA JE DA SVI ZAJEDNO RADIMO NA RAZVOJU PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA, SPORTA, ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA, UDRUŽENJA… SVIH INSTITUCIJA I SUBJEKATA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU NAŠEG GRADA I ZAJEDNICE, KOJI SVOJIM REZULTATIMA I USPJESIMA, PRONOSE DOBAR GLAS O NAMA I NAŠOJ ZAJEDNICI,

– JAČANJE NAŠIH KAPACITETA I SPOSOBNOSTI ZA DOBRU BRIGU O NAŠIM STARIJIM SUGRAĐANIMA, TAKOĐE TREBA BITI JEDAN OD NAŠIH PRIORITETA,

– U SVEMU GORE NAVEDENOM, TREBAMO RADITI TIMSKI, PONAŠATI SE I ODNOSITI JEDNI PREMA DRUGIM SA UVAŽAVANJEM I POŠTOVANJEM.

RADEĆI U SMZ CENTAR, KOJA JE NAJVEĆA MZ U GRADU,IAKO SA DOSTA OGRANIČENIM I MINIMALNIM MATERIJALNIM RESURSIMA, STVORILI SMO TIM KOJI JE DOBRO RADIO, POSTIZAO DOBRE REZULTATE, BIO NA RASPOLAGANJU NAŠIM GRAĐANIMA U SVAKO DOBA…ZATO JER SMO INTERESE NAŠIH GRAĐANA I NAŠE ZAJEDNICE, STAVLJALI IZNAD BILO ČIJIH POJEDINAČNIH!

NAŠ GRAD IMA SVE USLOVE ZA NAPREDAK I DALJI RAZVOJ I NEMA SUMNJE DA ĆE SE NA OSNOVU SVEGA TOGA ŠTO NAŠ GRAD JESTE I ŠTO IMAMO, ONOGA ŠTO JE URAĐENO DO SADA, TE UZ KVALITETAN RAD NAŠIH VIJEĆNIKA, U NAREDNOM PERIODU OSIGURATI PROSPERITET NAŠE ZAJEDNICE.

HVALA VAM NA DOSADAŠNJEM POVJERENJU, RAZUMIJEVANJU I ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU, KOLEGICAMA I KOLEGAMA KOJI UĐU U GRADSKO VIJEĆE ŽELIM USPJEŠAN RAD, NA DOBRO SVIH NAŠIH GRAĐANA I NAŠE ZAJEDNICE.

IZABRANI VIJEĆNICI ĆE IMATI PRIVILEGIJU, JER ĆE BITI IZABRANI DA PREDSTAVLJAJU I VODE ZAJEDNICU KOJA IMA PREKO 60 000 LJUDI. TO JE UJEDNO I VELIKA OBAVEZA I ODGOVORNOST!

SVIMA VAMA ŽELIM DOBRO ZDRAVLJE!

Predsjednik Savjeta MZ Centar Esad Halilović, kandidat Stranke Demokratske Akcije, za Gradsko vijeće Grada Živinice, na rednom broju 30.“