Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 8. marta 2016. godine donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Univerzitetu u Travniku za organizovanje studija na Pravnom fakultetu i Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju na području Tuzlanskog kantona, počevši od naredne akademske godine. Ujedno je Vlada utvrdila da postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija na području Tuzlanskog kantona.

S obzirom da u informaciji koja je dostupna javnosti na zvaničnoj web stranici Vlade TK nije precizirano u čemu se ogleda društvena opravdanost za organizaciju dodatnih privatnih studija iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, pokušat ćemo rezimiranjem dostupnih podataka i činjenica objasniti tu opravdanost građanima i građankama Tuzlanskog kantona.

Društvena opravdanost organizovanja pravnih studija

U Tuzli trenutno postoji studij prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao javnoj visokoškolskoj ustanovi osnovanoj od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Do nedavno je u Tuzli postojao i studij prava na dislociranom odjeljenju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, također kao javne visokoškolske ustanove osnovane od strane Vlade Kantona Sarajevo. Trenutno u Tuzli postoji i privatna visokoškolska ustanova Američki univerzitet u BiH, koja nudi pravne studije. Većina kadrova školovanih na svim ovim studijima završila je na evidenciji jednog od biroa za zapošljavanje na području Tuzlanskog kantona, s obzirom da su ove studije pohađali/e većinom studenti i studentice sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona.

Vlada TK je nedavno dala dozvolu za rad privatnoj visokoškolskoj ustanovi na čijem su otvaranju vrpcu presjekli i pozdravni govor održali Premijer TK Bego Gutić i tadašnji ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Izet Jagodić. U pitanju je Evropski univerzitet „Kallos“ na kojem između ostalog postoji i Pravni fakultet na kojem su organizovana sva tri ciklusa studija. Za pretpostaviti je da će budući/e svršeni/e studenti/ce ovog fakulteta završiti na evidenciji Službe za zapošljavanje TK.

Prema podacima iz mjesečnog biltena za decembar 2015. godine (posljednji javno dostupan bilten), kojeg izdaje Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao javna ustanova čiji je osnivač Tuzlanski kanton i o čijem radu bi Vlada TK trebala biti upoznata, na listi najzastupljenijih zanimanja na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje TK nalazi se i zanimanje pravnika/ce. Broj nezaposlenih pravnika i pravnica na području Tuzlanskog kantona prema ovoj evidenciji je 826 i, ako sagledamo zanimanja za koja je potrebna visoka stručna sprema, pravnici/e se nalaze na drugom mjestu topliste nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu razvrstanih po zanimanju.

Društvena opravdanost organizovanja ekonomskih studija (poslovna ekonomija i menadžment)

U Tuzli trenutno postoji studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao javnoj visokoškolskoj ustanovi osnovanoj od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Na ovom fakultetu između ostalih postoji i smjer menadžment, te Visoka poslovna škola. U Tuzli također postoji i privatna visokoškolska ustanova Centar za multidisciplinarne studije sa studijskim programom poslovna ekonomija u okviru kojeg postoje i dva smjera menadžmenta. Još jedna visokoškolska ustanova u Tuzli nudi na jednom od studijskih programa tri smjera menadžmenta, u pitanju je Internacionalna poslovno-informaciona akademija. Kao i kod pravnih studija, većina kadrova školovanih na ovim studijima završila je na evidenciji jednog od biroa za zapošljavanje na području Tuzlanskog kantona.

Evropski univerzitet „Kallos“, kojeg smo spomenuli kada smo govorili o pravnim studijima, također u svom okviru ima i Ekonomski fakultet na kojem su organizovana sva tri ciklusa studija. Na prvom ciklusu studija, Ekonomski fakultet nudi tri različita smjera menadžmenta. Na te će vjerovatno i oni, kao i kolege/ice pravnici/e, završiti na evidenciji Službe za zapošljavanje TK.

Prema podacima iz mjesečnog biltena za decembar 2015. godine, među najzastupljenijim zanimanjima na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje TK nalazi se i zanimanje ekonomiste/ice. Broj nezaposlenih ekonomista i ekonomistica na području Tuzlanskog kantona prema ovoj evidenciji je 1.087 i, ako sagledamo zanimanja za koja je potrebna visoka stručna sprema, ekonomisti/ce se nalaze na prvom mjestu topliste nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu razvrstanih po zanimanju.

U čemu se ogleda društvena opravdanost?

Evidentno je da je broj nezaposlenih lica u Tuzlanskom kantonu koja su završila pravne i ekonomske studije zabrinjavajući, naročito imajući u vidu da trenutno imamo tri Pravna fakulteta, dva Ekonomska fakulteta, tri visoke škole sa studijem poslovne ekonomije i ukupno devet smjerova menadžmenta. Sagledavajući ove činjenice, neminovno je da iza navodne društvene opravdanosti za organizovanjem dodatnih privatnih studija stoji nešto sasvim drugo. Ne želimo da na području našeg kantona imamo mjesto gdje će se već “obezbijeđeni” kadrovi vladajućih struktura „školovati“ kako bi zaposjeli predodređene pozicije ili napredovali na bolje.

Indikativno je i to što je Premijer TK Bego Gutić nedavno odbranio magistarski rad i stekao zvanje magistra prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, na čemu mu ovom prilikom iskreno čestitamo. Iako smo svojim ranijim javnim istupima ukazivali na to da Vlada TK na čelu sa Premijerom Begom Gutićem umjesto što otvara privatne univerzitete treba više da brine o javnom, ipak se praksa nebrige o javnom, a otvaranja privatnih nastavila.

Ukazujući na sve navedene podatke i činjenice, pozivamo Vladu TK da ponovo razmotri društvenu opravdanost dodatnog organizovanja studija prava, poslovne ekonomije i menadžmenta na području Tuzlanskog kantona, te da u skladu sa revidiranim stavom donese odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti Univerzitetu u Travniku za organizovanje ovih studija.

/Tuzla, 10. mart 2016. godine – Forum mladih KO SDP BiH Tuzla/

Vaš komentar na članak: