Za nepuna dva mjeseca u BiH će se održati opći izbori, a danas je tim povodom Općinska izborna komisja organizovala prvi sastanaka sa predstavnicima političkih partija, za koje su pripremili obiman materijal i upute, a više riječi bilo je o postupku dodjele biračkih mjesta.

Predsjednik OIK Živinice Muhamed Tulumović je upoznao prisune o svim aktuelnostima koje je peotrebno znati u ovom periodu:

“Malo je danas došlo predstavnika političkih partija, mada smo sve na vrijeme obavijestili. Postupak dodjele biračkih mjesta, osim mene kao predsjednika, provešća komisija u sastavu Jasmina Jovičić, Gordana Tadić, Suad Avdagić i Hasan Ramić. Na našem području prijavljena se 33 politička subjekta, od čega 22 stranke, 6 koalicija i 5 nezavisna kandidata. U odnosu na prethodne izbore ovoga puta imamo više 5 biračkih mjesta, ukupno će nam trebati 443 pozicije u biračkim odborima. Na području općine Živinice upisano je 53.244 birača”, rekao je Tulumović.

Član OIK Živinice Jasminka Jovičić je istakla da je dodatno regulisan broj mjesta u biračkim odborima, tako da se taj broj kreće od 3 do 15, s tim da je 90 odsto po 14 članova za pjedine politčke subjekte. Političkim subjektima je preostalo 7 dana da dostave prijedloge članova biračkih odbora, a OIK Živinice će dati saglasnost na imenovanja.

Pri izboru članova biračkih odbora političke partije će odabrati odgovarajuću zastupljenost po polnoj i etničkoj strukturi. Rok za dostavu imena za posmatrače je 27.avgust, a za sve njih u narednom periodu biće organizovana edukacija./Š.G./

Vaš komentar na članak: