Nakon ponovnog brojanja glasova u Centralnoj izbornoj komisiji BiH utvrdjene su nepravilnosti na birackom mjestu 079A004, tako da je nakon prebrojavanja glasova peti vijećnik iz SDP Živinice, umjesto Eldisa Bajrića postao Muhamed Vrtagić.

Općinsko vijeće Živinice bit će sastavljeno od 10 članova SDA /dr.Denijal Tulumović, dr.Esed Omerkić, Nail Jusić, Ćazim Mulić, Adnan Kalajac, Fahrudin Vejzović, Fehim Taletović, Mevludin Salkanović, Jasmin Halilović i Esad Kitić/, 5 članova SDP /Nusret Mamić, Armis Halilović, Mirela Salkić, Mujo Muratović i Muhamed Vrtagić/, 4 iz reda SBB /Faruz Tulumović, Mehmed Alispahić, dr.Mirsad Šljivić i Salih Durić/, SBiH imat će 3 člana /Esed Zenunović, Fehim Šljivić i Elvira Nuhanović/, SUND BiH 3 /dr.Hajrudin Kozarević, Hamdija Numanović i Nedim Mahmutović/, BPS 3 /Alsad Sakić, Faruk Selimović i Hajrudin Aljić/, BOSS Mirnes Ajanović 2 /Abdulkerim Durić i Mehmedalija Suljić/ i HDZ 1 vijećnik /Božo Antunović/.

Vaš komentar na članak: