Općinski vijećnici OV Živinice Zahid Mušić, Mirsad Šljivić i Hajrudin Kozarević su danas pripremili press konferenciju, na kojoj je više riječi bilo o nepravilnostima u radu. Novinarima su se obratili Zahid Mušić i Mirsad Šljivić i rekli da im je cilj press konferencije da ukažu javnosti na niz nezakonitih i diskiriminirajućih odluka Općinskog vijeća Živinice i vladajuće koalicije SDA-SDP.

Zahid Mušić je u svom obraćanju novinarima rekao:

„Diskriminirajuće i nezakonite odluke Općinskog vijeća Živinice su, između ostalih, konkurs i izbor članova Općinske izborne komisije Živinice, odluka o finasiranju parlamentarnih grupa-klubova vijećnika, imenovanje članova radnih tijela i komisija OV Živinice i nepoštivanje zakonskih propisa, Poslovnika o radu OV i Statuta općine Živinice, zakona Tuzlanskog kantona, FBiH i države BiH. Mi vijećnici koji u OV Živinice djelujemo kao opozicija poduzećemo niz mjera i postupaka, kako bi Općinsko vijeće Živinice počelo da radi u skladu sa zakonskim propisima, poštujući Statut općine Živinice i Poslovnik o radu OV Živinice“, rekao je Mušić.

O kojim mjerama je riječ i šta će poduzeti imenovani vijećnici iz opozicije govorio je vijećnik Mirsad Šljivić:

„Želimo upoznati javnost da je Centralna izborna komisjia BiH na sjednici od 5.11.2015.godine razmatrala prijedlog kandidata za OIK Živinice, koju je OV Živinice poslalo na verifikaciju. O svim neregularnostima i grubom kršenju Izbornog zakona BiH, Uputstva CIK BiH prilikom odabira kandidata za OIK-e, Zakona o zabrani diskriminacije, javnost smo upoznali na samoj sjednici OV Živinice, zbog čega smo imali prijetnje životom. Centralna izborna komisjia BiH je samo potvrdila sve naše navode i utvrdila da kandidat Hasan Ramić ne zadovoljava uslove da bi bio član OIK Živinice, iz razloga koje smo mnogo puta navodili, a na što je vladajuća struktura SDA-SDP, uz pomoć stranaka SBiH i NS Radom za boljitak, ostala gluha. Takođe, CIK BiH je potvrdila i druge nepravilnosti na koje smo ukazivali, a vezane za kršenje ranije spomenutih zakona kojima je propisano da sastav OIK mora biti multietičan i odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova“, rekao je Šljivić.

Vijećnici su sa press konferencije uputili poziv vladajućoj većini u OV Živinice da se vrate u zakonske okvire rada, te da ponište nezakonite i diskriminirajuće odluke koje su usklađene sa zakonima.

„O diskriminaciji i nezakonistostima u radu OV Živinice upoznat ćemo institucije države BiH, OSCE, kao i instituciju obdusmena za ljudska prava i OHR u BiH. Uputićemo tužbe kod nadležnih sudova i tužilaštva protiv odgovornih osoba koje su zadužene za zakonitost rada Općinskog vijeća Živinice. Odluka o finasiranju parlamentarnih grupa je diskriminirajuća jer nisu obuhvaćene sve parlamentarne grupe, dva samostalna kluba vijećnika koja su formirana na zakonit način u skladu sa Poslovnikom o radu OV Živinice. Imenovanja članova radnih tijela i komisija u OV Živinice su takođe diskriminirajući i nezakoniti, jer nisu zastupljeni svi parlamentarni klubovi vijećnika, u skladu sa Poslovnikom o radu OV Živinice“, istakao je vijećnik Zahid Mušić, na kraju današnje press konferencije./Š.G./

Na slici: Mirsad Šljivić i Zahid Mušić na današnjem pressu

Vaš komentar na članak: