LDS BiH: Prijavili učešće na izborima za sve nivoe vlasti

 

LDS BiH je danas u Sarajevu prijavila svoje učešće na Općim izborima 2018. godine za sve nivoe vlasti u BiH.Nakon dužih aktivnosti i rasprava u općinskim odborima, te kantonalnim i na nivou LDS BiH došlo se do najpovoljnijih kadrova koji će se naći na listama na narednim oktobarskim izborima.

“Proteklih mjeseci vodili smo sveobuhvatne rasprave i odredili kandidate za koje ocjenjujem da će naići na podršku birača. Duboko smo svjesni da su vladajuće stranke građanima BiH nametnule stanje apatije ili bezizlaza, kako je bilo 1990.godine, kada je trebalo donositi odluke o opstanku države BiH.Mi tvrdimo da smo bolje rješenje od njih samih i da ćemo građane BiH povesti pravim putem, tako da ćemo osloboditi građane BiH od političkog i ekonomskog ropstva i uvesti državu BiH u EU i NATO”, rekao je predsjednik LDS BiH mr.Haris Redžić.

Prema riječima potpredsjednika LDS BiH Faruka Durića ova politička partija će narednih mjeseci organizovati niz javnih tribina, zborova i drugih oblika promotivnih aktivnosti i upoznati građane o svemu što žele promiojeniti ka boljitku svih građana BiH, kako bi se obustavio odlazak mladih iz svoje zemlje./Š.G./