Naša stranka: Delegacija u posjeti načelniku Kamenjakoviću

Danas je na zahtjev Opštinskog odbora „Naše stranke“ Živinice održan sastanak delegacije ove političke partije na čelu sa predsjednikom Muradifom Mujkanovićem i načelnika općine Živinice dr.Samira Kamenjaković. Sastanak je održan u prostorijama kabineta Kamenjakovića.

Tema sastanka je bila zahtjevi građana Živinica iskazanih kroz peticiju i protestnu šetnju u čemu je dominirala rasprava o zahtjevanom smanjenje navjećih vijećničkih paušala koje primaju članovi OV Živinice.

Načelnik je delegaciji „Naše stranke“ prezentirao dijelove dokumenta Strategija razvoja općine Živinice 2017-2026,za čiju je potporu dao UNDP-i i koja je usvojena od strane OV Živinice. Po riječima Načelnika uskoro slijedi rasprava o navedenoj strategiji u kojoj je težište na budžetskim uštedama, a kroz smanjenje paušala i drugih davanja iz budžeta, što treba da rezultira većoj raspoloživosti sredstava za rješavanje bitnih razvojnih programa lokalne zajednice.

Delegacija OO „Naše stranke“ je između ostalih pitanja potencirala i problem izbora u mjesnim zajednicama u kom smislu je Načelnik predočio informacije da već duže insistiura na tom problemu i da je to pitanje aktuelno o kome konačni riječ mora dati Općinsko vijeće.

U pozitivnoj atmosferi razgovaralo se i o drugim temama kao što su ranije, sadašnje i buduće aktivnosti Načelnika na polju obezbjeđenja boljih uslova života građana, uz maksimalnu transparentnost i javnost istih./Dž.Muratović/