Građanima Živinica, a i široj javnosti, je dobro poznato da članovi Općinskog vijeća Živinice primaju, bolje rečeno iz budžeta za sebe uzimaju, paušale koji sa drugim naknadama i privilegovanim primanjima dostižu iznos i preko 1.500,00 KM na mjesečnom nivou.

Na tako visoke paušale, inače ubjedljivo najveće u BiH, te neodgovorno pa i nezakonito trošenje budžetskih sredstava reagovala je „Naša stranka“ Živinice, kao i neka boračka i druga udruženja. Nakon neuspjelog pokušaja da se u postuku usvajanja Budžeta za 2017. godinu općinska zakonodavna vlast urazumi i pokaže spremnost na kompromise sa građanima, Opštinski odbor „Naše stranke“ Živinice je pokrenuo peticiju pod nazivom „STOP NAJVEĆIM PAUŠALIMA U BIH“, a istom je traženo svođenje istih na 326,00 KM.

U vrlo kratkom vremenu i na vrlo malom anketiranom uzorku građana peticiju je potpisalo oko 2500 građana Živinica i ista je 27.04.2017.godine, zajedno sa zatjevom za izmjenu odluke, predata na protokol Općinskog vijeća Živinice.

Nakon „mudrovanja“ oko toga da li, kada i kako taj zahtjev građana uvrstiti na sjednicu, isti je pod tačkom 5. uvršten za sjednicu koja je zakazana za danas, 15.juni.

Po sistemu razvlačenja pameti i dodatnog mudrovanja i dobijanja na vremenu „vlast“ je odlučila da tačku skine sa dnevnog reda i raspravu po istoj odgodi za narednu sjednicu, koja će biti ko zna kada, obzirom na nadolazeći period godišnjih odmora.

Šta reći na sve ovo osim „Svaka vam čast gospodo vijećnici“, jer građani to nisu zaslužili, niti su vam povjerenje dali za takvo ponašanje i te neprimjerene postupke./Predsjednik  OO Naša stranka Živinice Muradif Mujkanović/

Vaš komentar na članak: