Ovom prilikom želimo javno da podsjetimo građane Živinica, ali i aktuelnu zakonodavnu i izvršnu vlast naše lokalne zajednice, da je članom 24. do 31. Zakona o principima lokalne samouprave, jasno i precizno definisano mjesto i uloga mjesne zajednice, u kojoj građani treba da ostvaruju svoju mjesnu samoupravu i odlučuju o mnogim poslovima i problemima značajnim za rad i život na području njihovog mjesta življenja.

Izborni propisi i pravila u dijelu izbornog i reizbornog procesa su vrlo jasni i njima je nedvosmisleno propisano da se svake četiri godine, a u roku od 60, odnosno najdalje 90 dana od dana provedenih lokalnih izbora, moraju raspisati i provesti izbori za organe i tijela mjesnih zajednica i to istovremeno na području cijele lokalne zajednice.

U slučajevima gdje se to iz objektivnih razloga ne uradi, općinski načelnik je dužan imenovati povjereništvo mjesne zajednice, kako ne bi bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje i rad mjesne zajednice, u kojoj građani ostvaruju svoja krucijalna životna pitanja. Zašto zakonom obavezujućih izbora već dugo nema na području naše lokalne zajednice, javno pitamo i tražimo odgovor od naše opštinske zakonodavne i izvršne vlasti.

Evidentno je da se izbori u mjesnim zajednicama ne obavljaju već treći izborni ciklus i da su u organima mjesne zajednice „instalisani“ tzv. doživotni predsjednici, čiji je uglavnom jedini zadatak primanje novčanih naknada, raspolaganje pečatom i djelovanje po zadatku i za potrebe vladajućih struktura. Takvo stanje očigledno odgovara vladajućim strukturama pa niti žele niti se trude da organizuju izbore, jer im postojeća kadrovska rješenja u mjesnim zajednicama kvalitetno “odrađuju zadatke”, pa ne žele ni mijenjati „tim koji dobija“, mada je ovdje u pitanju dobit samo za vladajuću strukturu, a na štetu građana.

Cijeneći i poštujući opravdano nezadovoljstvo građana sa ostvarenjem njihovih prava kroz organe mjesnih zajednica, zahtjevamo od OV Živinice da što prije raspiše izbore u mjesnim zajednicama, te da u tim sredinama dobijemo ljude po izboru i od povjerenja građana, pa makar se u svemu tome ponovo našli ljudi od povjerenja vlasti, pa i oni što su se srodili sa tim funkcijama.

I na kraju poručujemo da je krajnje vrijeme da se dosledno počnu poštovati i primjenjivati zakoni, statut i poslovnici, a time i volja, pravo i zahtjevi građana./predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović/

Vaš komentar na članak: