Naša stranka: Kome smeta saradnja OO SDP i OO Naše stranke?

Krajem prošle i početkom ove godine održano je nekoliko radnih sastanaka na nivou delegacija OO SDP Živinice i OO Naše stranke Živinice. U fokusu održanih sastanaka bila je saradnja ovih političkih stranaka iz domena i okvira njihovih programskih ciljeva i opredjeljenja, posebno u dijelu rada i djelovanja na lokalnom nivou.

U toku svih sastanaka evidentna je bila velika podudarnost stavova i mišljenja o aktuelniom stanju u društvu i lokalnoj zajednici, te načinu i oblicima djelovanja i konkretnih aktivnosti na suzbijanju negativnih pojava i poboljšanju postojećeg stanja!

Iz svih tih ocjena, stavova i mišljenja, a poštivajući progmaske ciljeve i opredjeljenja svake od ovih političkih opcija, došlo se do konkretnih dogovora koji su uobličeni u pisanu formu pod nazivom “Protokol o saradnji”!

Taj dokumenat je trebao biti potpisan na sastanku održanom 12.01.2018.godine u prostorijama OO SDP Živinice, na koji su pozvane i bile prisutne petočlane delegacije oba Opštinska odbora.

Na opšte iznenađenje delegacije OO Naše stranke i dijela delegacije OO SDP Živinice, a na prijedlog predsjednice OO SDP Živinice, potpisivanje protokola je iz nama nepoznatih razloga odloženo, uz činjenicu da je tako i do danas, i da nikakvih novih incijativa od strane OO SDP nije bilo po tom pitanju, iako je to bilo dogovoreno i od strane predsjednice OO SDP obećano.

Šta je posrijedi ostaje da se pitamo i nagađamo, ali ne želimo prihvatiti neke “kafanske” u smislu “kruže priče” da je to urađeno pod uticajem ovih ili onih partija ili pojedinaca! Šta je stvarna istina u svemu ovome ostaje da se vidi, a mi se nadamo da će većinski zdravi dio SDP snaga pokazati da su na kursu svojih programskih ciljeva i da ćemo zajedno nastaviti borbu protiv svih oblika kriminala i zloupotreba, a što jesu gorući problem našeg društva !

U nastavku navodimo kompletan tekst usaglašenog, a ne potpisanog “Protokola o saradnji”!/predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović/