Danas su predsatvnici OO Naše stranke Živinice posjetili predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice Hamdiju NUmanovića. Predmet razgovora bila je provedba peticije o smanjenju paušala općinskih vijećnika, koji su po tim primanjima na prvom mjestu u BiH.

Predsjednik OO Naše stranke Muradif Mujkanović i član OO Sead Mušić interesovali su se kada bi taj predmet mogao biti na raspravi Općinskog vijeća Živinice:

“Zadovoljni smo današnjim prijemom kod predsjedavajućeg OV Živinice Hamdijom Numanovićem, koji je saslušao naše zahtjeve nakon potpisivannje peticije građana o smanjenju paušala. Ne bismo željeli da taj naš trud bude uzaludan i da zahtjev završi u nekoj od “fioka” administracije. Javnost želimo podsjetiti da općinski vijećnici primaju mjesečne paušale u iznosu od hiljadu KM i kada tome dodaju razne druge naknade za rad u komisjiama onda taj mjesečni iznos dostiže oko 1.500 KM.Ne živimo u vremenu kada možemo toliko uzimati iz Budžeta, dok u realnom sektoru radnici zarade tri puta manje plate. U Srebreniku paušal vijećnicima iznosi 175 KM, a nakon Živinica u TK na drugom mjestu visina paušala iznosi oko 600 KM u Kladnju. Želimo da se paušali smanje na 326 KM, koliko iznosi najmanja penzija u FBiH. Sredstva koja bi preostala, ukoliko vijećnici izglasaju smanjenje paušala, mogla bi se usmjeriti ka drugim veoma važnim potrebama naše lokalne zajednice”, rekao je Mujkanović.

Sead Mušić je u razgovoru istakao da bi trebalo pokrenuti i druge nepravilnosti u lokalnoj zajednici, posebno u infrastrukturi, koju bi trebalo adekvatno rješavati:

“Iako smo realizovali peticiju na veoma malom uzorku, građani su gotovo u potpunsoti podržali našu inicijativu za smanjenje paušala. Nije samo paušal problem kod nas već i infrastruktura i još mnogo toga! Asfalt koji se polaže na putevima u mjesnim zajednicama je veoma tanke podloge do 3 cm, zbog čega brzo propadaju. Naša je procjena da bi sloj asfalta trebao biti duplo veći. Ima takođe dijelova grada koji još nemaju asfalt i za kišnih dana dolazi do izlijevanja fekalija iz kanalizacije, što utiče na zdravlje ljudi”.

Predsjedavajući Numanović je tokom razgovora obećao da će inicijativa Naše stranke o smanjenju paušala doći na dnevni red narednog mjeseca, a kakav će rezultat polučiti poslije rasprave na OV ostaje da se vidi!/Š.G./

Vaš komentar na članak: