Među poltičkim partijama koje tokom ljetnih mjeseci ne prestaju sa radom svakako je i OO Naša stranka Živinice, koju predvodi predsjednik Muradif Mujkanović. Ovih dana primljeno je nekoliko novih članova među kojima i dugogodišnji prosvjetni radnik Mirzo Zuklanović. O svom angažmanu u Našoj stranci Zukanović kaže:

“Pratio sam rad ove političke partije i vidim da pokreću pitanja od suštinskog značaja za našu lokalnu zajednicu i društvo u cjelini. Pomenuću samo organizaciju peticije za enormno visoke paušale vijećnika, podrška spašavanja privrednih kolektiva, a posebno oglašavanje povodom raznih negativnih dešavanja kod nas. Želja mi je da i ja dam svoj doprinos kako bi u našoj lokalnoj zajednici napravili što bolji politički ambijent za dalji razvoj demokratije”.

Predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović rado je potpisao pristupnicu novom članu ove političke partije:

“Poznato nam je da je Mirzo Zukanović tokom dugog niza godina u prosvjeti obavljao razne funkcije, među kojima i direktora osnovnih škola u Višći i Prve OŠ Živinice, a angažovan je i društveno sportskim organizacijama, kao što je predsjednik ŽRK Živinice i dr, tako da smo rado prihvatili njegovo članstvo, jer će njegovo iskustvo dobro doći za dalje jačanje Naše stranke”.

Mirzo Zukanović je izabran za člana OO i predsjednika Mjesne organizacije Naše stranke MZ Živinice./Š.G./

Vaš komentar na članak: