Naša stranka: Traže prisustvo sjednicama Općinskog vijeća

Iz sjedišta OO Naše stranke Živinice dobili smo obavijest koju je ova politička partija uputila na adresu Općinskog vijeća Živinice. Naime, Općinski odbor Naše stranke Živinice je uputio zahtjev za prisustvo sjednicama općinske zakonodavne vlasti, a zahtjev je istovremeno upućen i na adresu općinskog načelnika Živinice, zatim na adresu svih klubova vijećnika, te na adresu medija.

Šta sve stoji u zahtjevu OO Naše stranke možete saznati iz sadržaja,kojeg objavljujemo u cijelosti:

Poštovana gospodo,

Obzirom da je članom 25.Statuta općine Živinice, te članom 169. i 171. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice, regulisano da je rad Općinskog vijeća javan, molimo da nas kao lokalnu političku organizaciju koja okuplja i predstavlja veliki broj članova i simpatizera, odnosno građana naše lokane zajednice, obavještavate o zakazanim sjednicama Općinskog vijeća, kako bi u skladu sa vašim Poslovnikom o radu mogli pratiti rad i eventualno uzeti učešća u radu naše zakonodavne lokalne vlasti, te o tome objektivno i istinito informisati naše članstvo i sve druge zainteresovane građane naše općine.

Na ovaj zahtjev smo “prinuđeni” iz razloga što ste se iz samo vama poznatih razloga,potpuno otuđili od građana koji su vas birali, a u javnost plasirate samo informacije koje odgovaraju vama -vladajućoj većini, a to koristeći silu moći i pozicija koje obnašate, kao i vaš uticaj na uređivačku politiku lokalnog javnog medijskog servisa, koji je blago rečeno u potpunoj materijalnoj i svakoj drugoj ovisnosti o vama i vašoj dobroj volji.

Stoga, poštujući napred citirane općinske akte, te Zakon o pristupu informacijama, molimo da nas počev od 01.02.2018.godine blagovremeno obavještavate o zakazanim sjednicama i planiranom dnevnom redu za datu sjednicu Općinskog vijeća, te da nam dostavite materijale koji će biti predmet razmatranja na zakazanoj sjednici.

Istovremeno tražimo da termine zakazanih sjednica i planirani dnevni red blagovremeno objavljujete na zvaničnoj web ili fb stranici općine Živinice !

S poštovanjem /Predsjednik
OO Naša stranka Živinice
Mujkanović Muradif/