Danas je nastavljena i završena 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice, koja je počela 29.oktobra. Za danas je ostalo da se razmatraju sljedeće tačke dnevnog reda, a koje su nakon rasprava i usvojene:

-Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na teritoriji općine Živinice za period 2015-2019. Godine, Informacija o radu Općinskog pravobranilaštva za 2014. godinu, Informacija o uspjehu na kraju školske 2014/2015. godine u osnovnim i srednjim školama općine Živinice, Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola općine Živinice u školskoj 2015/2016. Godini, Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području općine Živinice u 2014. Godini, Informacija o zdravstvenom stanju i sanitarnom uređenju lokalnih i gradskih vodovoda na području općine Živinice, te tačke koje su se odnosile na oblast imovinsko pravnih odnosa.

Uspješno poslovanje privrednih subjekata

Vijećnic su najviše interesovanja pokazali na raspravi o radu pravobranilaštva, gdje je istaknuto da je potrebno više poštivanja zakonskih odredbi, kako se ne bi dešavalo da olako odlaze sredstva Budžeta na sudske troškove i ostale nepotrebne izdatke. Pomenut je primjer isplate paušala članovima raznih komisija pri Općinskom vijeću koje se nisu isplaćivale jedno vrijeme. Takav odnos je predat tužilaštvu pa je na kraju Sud riješio problem isplate u korist članova raznih komisija, na koji način su znatna sredstva isplaćena iz Budžeta, a bilo je još i drugih primjera, koje ubuduće treba izbjegavati.

Takođe je usvojena i Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava za proteklu godinu. Na području općine Živinice ima registrovanih 343 privredna subjekta, koji su ostavrili prihod od 406 miliona KM. Neto dobit je iznosila oko 21 milion KM, čime je zabilježeno pozitivno poslovanje. Dominatna su preduzeća trgovinske djelatnosti, koja sačinjavaju polovinu ukupnog broja registrovanih firmi.Važno je još istaći da je na području općine Živinice zaposleno 4681 radnik u privrednim društvima.

Na sjednici je općinski načelnik Asim Aljić pokrenuo inicijativu za izdvajanje PK Dubrave iz sastava Rudnika Kreka, kako bi se sustigle aktivnosti koje vode na području općine Lukavac oko izdvajanja PK Šikulje, takođe iz sastave Kreke. Ova inicijativa jednoglasno je prihvaćena od strane Općinskog vijeća Živinice./Š.G./

Vaš komentar na članak: