Imajući u vidu politiku koja se počela voditi protiv Narodne stranke Radom za boljitak, a koja je započela 48 h prije zvaničnog početka predizborne kampanje, Mladi za boljitak Živinice poručuju da ih ništa ne može usporiti i obeshrabriti u borbi koja se prije svega odnosi na ukidanje kantona i na mnoge druge tačke njihovog programa koje očigledno političkoj konkurenciji ne odgovaraju. Tim povodom Kandidat za Parlament Federacije BiH, Mirnesa Kalajac, najavljuje pojačanje aktivnosti u odnosu na prethodni period.

“Ja sa sigurnošću mogu tvrditi da smo jedina aktivna politička partija u Živinicama. Mi ne organizujemo samo skupove i druženja, mi radimo, mi smo humani. Dokaz je dobrovoljno darivanje krvi gdje smo okupili oko 60 dobrovoljnih davalaca. Dokaz je pošumljavanje gdje smo na području mjesne zajednice Šahići zasadili 1000 sadnica. Dokaz su Boljitkovi dani Dječije književnosti u Živinicama, gdje smo svakoj Osnovnoj školi donirali po 10 knjiga za školske biblioteke. I mnoge druge aktivnosti kojima se možemo pohvaliti i na kojima nam naša politička konkurencija može samo zavidjeti”.

Mirnesa najavljuje još jednu aktivnost:

“Dana 28. 09 2014. godine, u prostorijama Osnovne škole Bašigovci u Donjoj Lukavici i Bašigovcima, održat ću, u saradnji sa dr. Samirom Kamenjakovićem, Mladima za boljitak Bašigovci i Mladima za boljitak Donja Lukavica, predavanje na temu “Karcinom dojke i mamografija”. Mislim da će to biti još jedan dokaz naše aktivnosti, a u isto vrijeme jedan jako potreban događaj, obzirom da je kod nas jako mala informisanost o samoj pretrazi i bolesti”./Press NSRB/

Vaš komentar na članak: