Danas je otpočela zvanična kampanja za prijevermene izbore za općinskog načelnika Živinica. Tim povodom Izborni štab nezavisnog kandidata Saliha Durića održao je press konferenciju. Predsjednik Izbornog štaba Halil Halilović je govorio o programu aktivnosti ovog kandidata do izbora 22.februara.

Govoreći o svojoj kandidaturi za prvog čovjeka općine Živinice Salih Durić je predsatvnicima medija izjavio:

“Razlozi mog kanidaovanja za općinskog načelnika Živinica proizašli su iz potrebe građana za normalan odnos vlasti prema svim stanovnicima općine Živinice, bez obzira na vjeru, naciju i politčko opredjeljenje. Iz pomenutog proizilazi da se vrati povjerenje građana općine Živinice u vlast, zaustavi i spriječi zloupotreba općinskog Budžeta i bogaćenje pojedinaca, da se vodi realna politika od interesa za sve građane. Sve raspoložive resurse moramo staviti u funkciju razvoja privrede i zapošljavanje, a kao prioritet je zaštita privrednih i stambenih objekata od poplava.

Prostorni plan općine Živinice uskladiti sa prostornim planom TK i potrebama građana općine Živinice, da se zaustavi urbicid i nelegalna gradnja u gradu i urediti ga za mjesto dobrog življenja, što podrazumjeva uvođenje toplifikacije, kvalitetno vodosnabdijevanje, parkove, šetališta i parking prostore. Urbane dijelove općine ravnomjerno razvijati od Repuha do Priluka i od Dubrava do Kuljana, a poseban značaj dati daljem razvoju sporta i kulture”, rekao je nezavisni kandidat za općinskog načelnika Živinica Salih Durić.

Biografski podaci načelničkog kandidata Saliha Durića

O liku i djelu Saliha Durića govorio je član Izbornog štaba Zahid Mušić, koji je, između ostalog, rekao:

“Salih Durić je rođen je 27.04.1973. godine. Oženjen je i otac dvoje djece. Sa porodicom živi u Gračanici, općina Živinice. Osnovnu školu završio je u Gračanici, a Poljoprivrednu školu u Bijeljini 1991. godine.
Poljoprivredni fakultet upisuje 1991/1992. godine u Sarajevu, ali zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu prekida studije, vraća se u rodnu Gračanicu i uključuje u odbranu naše domovine. Pripadnik oružanih snaga bio je u periodu 1992-1995.godina, kao pripadnik 116. muslimanske brigade. Kraj rata dočekao je kao borac 28.divizije Armije RBiH.

Nakon rata nastavio je studij 1997.godine, te stekao zvanje diplomiranog inžinjera poljoprivrede.U IV godini studija počinje njegov rad na projektu Unapređenje voćarske i povrtlarske proizvodnje, Regija Tuzla i Banja Luka, podržan od strane Švicarske agencije za razvoj i Njemačke agencije za implementaciju SDC/GTZ. U ovom periodu, radeći sa europskim ekspertima, stekao je bogato iskustvo u oblasti primjene novih tehnologija u proizvodnji i održivosti poljoprivrednih gazdinstava.

Stečeno znanje praktično je primjenio na području Tuzlanskog kantona,što je prepoznato od strane uspješnih poljoprivrednih proizvođača, zbog čega su ga izabrali na funkciju direktora Poljoprivredne zadruge “PMG VIP” Gradačac, koju obnaša već treći mandat. Zadruga danas servisira preko 500 farmera, osiguravajući im stručnu pomoć i siguran plasman proizvoda na domaće i inostrano tržište”, istakao je Mušić.

Projekti na realizaciji poljoprivredne proizvodnje

Nezavisni kandidat Salih Durić aktivno je sudjelovao u velikom broju projekata revitalizacije poljoprivredne proizvodnje i stvaranja novih radnih mjesta, od kojih se mogu izdvojiti:
– Projekat Integralne proizvodnje voća i povrća na regiji Tuzla-Banja Luka
– Podizanje višegodišnjih zasada na području općine Gradačac
– Unapređenje voćarske proizvodnje i uvođenje novih kultivara u BiH
– GEN Banka-očuvanje genetskog materijala u voćarstvu
– Projekat USAID Farma
– Projekat uvođenja Global GAP standarda u izvozno orjentisanoj proizvodnji
– Projekat vodenih akumulacija i navodnjavanja poljoprivrednih površina na TK
– Ekološki projekti obnove blokovskog i parkovskog zelenila u općini Živinice
– Održao veliki broj edukacija za proizvođače širom BiH, te je predavač na brojnim stručnim simpozijima i seminarima u BiH i Regiji.
– Predsjednik je Grupacije voćara pri Privrednoj komori TK, u kojoj zastupa interese poljoprivrednih proizvođača na nivou federalnih i kantonalnih vlasti
– Trenutno radi na izdavanju knjige “Zadrugarstvo u BiH, perspektive i mogućnosti”./Press služba/

Zelenika: Podrška Salihu Duriću na javnoj tribini

Nakon održane press konferencije na kojoj je predsatvljen kandidat za općinskog načelnika Salih Durić, kapmanja je nastavljena u Mjesnoj zajednici Zelenika. Na javnoj tribini Salih Durić je predsatvio svoj program rada kao opštinskog načelnika, ukoliko mu građani daju povjerenje na izborima 22.februara.

Mještane Zelenike je najviše interesovao pogled na selo iz ugla kandidata Saliha Durića, pošto se radi o veoma istaknutom agronomu, koji je postigao velike rezultate u razvoju agrara na širim prostorima BiH.

Durić je kao direktor ZZ u Gradačcu postigao velike rezultate višegodišnjih zasada u toj općini, unaprijedio je voćarsku proizvodnju i uveo nove kulture u BiH, te uradio niz projekata za unapređenje agrara u cjelini! Uz to, održao je niz predavanja i edukacija za proizvođače širom BiH, te je predavač na brojnim simpozijima i seminarima širom regije.

Na slikama: Fotosi sa današnje press konferencije nezavisnog kandidata za načelnika općine Živinice Saliha Durića

Vaš komentar na članak: