Na današnjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Živinice razmatrane su i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda:

Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Živinice, Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana općine Živinice i Prijedlog Oluke o preusmjeravanjuu sredstava dodjeljenih iz tekućih rezervi Vlade FBiH budžeta FBiH /Službene novine FBiH, br.3/12 od 22.02.2012.godine/.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komuinalnih usluga, kao 4.tačke dnevnog reda današnje vanredne sjednice OV Živinice, odložena je za jednu od narednih sjednica.

Vaš komentar na članak: