U proteklom periodu Općinska organizacija BOSS Živinice intenzivno je radila na organizacinom jačanju, tako da je u 14 mjesnih zajednica izvršeno formiranje mjesnih odbora, a održana je i Skupština ove političke partije.

Na danas održanom sastanku usvojen je Izvještaj o radu u proteklom periodu, izabrani su novi članovi Općinskog odbora i predsjednik, a obavljen je i izbor članova Izbornog štaba.

Za predsjednika OO BOSS Živinice jednoglasno je izabran aktuelni vijećnik u OV Živinice Kerim Durić. U Općinski odbor ove političke paretije izabrani su Ramiz Mustafić, Rahman Džekić, Mirnes Goletić, Sead Nukić, Adela Šišić, Sakib Đulović i Aida Trumić. Za sekretara OO BOSS Živinice izabrana je Mirsada Brčaninović.

Izbroni štab BOSS-a predsatvljaće Kerim Durić, Sead Nukić, Ramiz Mustafić, Sanel Durić, Adela Šišić i Rahman Džekić za odonse s javnošću.

Nakon izbora za predsjednika OO BOSS Živinice Kerim Durić je rekao:

“Imamo kvalitetne kadrove i članstvo u cjelini, a ono što želim posebno naglasiti je sve veći broj novih pristalica, koji pristupaju u našu političku partiju. Uspjeli smo formirati 14 mjesnih odbora i u narednom periodu nastavićemo u tom pravcu. Vršimo potrebne pripreme za naredne lokalne izbore, vremena još nema puno, ali entuzijazam našeg članstva, među kojima je veći broj mladih, daje nam nadu u veoma dobar izborni rezultat oktobra mjeseca”./Š.G./

Svojom Političkom platformom BOSS se zalaže:
-Za ljudsko pravo na slobodu, jednakost, slobodu savjesti, slobodu iskazivanja ličnih mišljenja i slobodu vjeroispovijesti
-Za ravnopravnost ljudi, građana i naroda
-Za slobodan razvoj prirodnih i stečenih sposobnosti,
-Za vladavinu demokratskih utemeljenih zakona,
– Za istinsko pravo građana na demokratsku kontrolu vlasti,
-Za slobodu kretanja, nastanjivanja i rada,
-Za slobodu javnosti i nezavisnost svih vrsta javnih glasila,
-Za izborni sistem koji omogućuje iskazivanje volje svih ljudi.

b) U oblasti ekonomije i tržišta BOSS se zalaže:

Za samostalnost preduzeća u odnosu na državu i slobodu tržišnog nadmetanja,
Za sigurnost vlasništva.
Za ravnopravnost na radnom mjestu i za sve oblike suodlućivanja radnika u upravljanju,
Za ravnopravnost svih oblika vlasništva,
Za slobodno kretanje radne snage, roba i kapitala,
Za slobodu lične poslovne inicijative,
Za stimulativnu poresku politikukoja će omogućiti proširenje poslovnih inicijativa,
Za pravo poslovnih ljudi da ne snose samo poslovni rizik, nego da imaju i puno pravo na poslovni uspjeh
Za pravnu sigurnost vlasništva i poslovanja

c) U oblasti socijalne politike:

Za puno zapošljavanje i zaštitu radnih prava,
Za osiguranje ljudskih uslova za nezaposlene,
Za trajnu i sigurnu zaštitu porodica poginulih bioraca i za rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih invalida,
Za zaštitu bolesnih i nemoćnih,
Za sigurnost stanovanja za sve,
Za besplatno javno zdravstvo, školstvo i druge društvene usluge.