Danas je u prostorijama LDS Živinice održana konstituirajuća sjednica Asocijacije žena ove političke partije. Za predsjednicu je izabrana Amira Halilović-aktivna članica LDS. Amira je završila Srednju upravnu i birotehničku školu u Tuzli, nezaposlena je, a prostor za djelovanje žena u politici pronašla je u Liberarno demokratskoj stranci BiH.

„Prema Programu našeg rada prioritet smo dali učešću žena u političkom životu, tako da smo zastupljene na listi kandidata za članove Opštinskog vijeća Živinice. Imaćemo niz aktivnosti kao što su edukacije, izleti, ekskurzije i svakako, nastojaćemo poboljšati uticaj žena u političkom životu“.
U Predsjedništvo OO LDS Živinice izabrane su Sadina Mešanović i Amela Avdić, koje su zamjenici predsjednice, te članice Sanita Mušić, Halida Husejnović, Selma Noćajević, Amela Avdić, Sanita Nukić, Aida Zahirović, Esada Nukić i Sadina Mešanović.

Prema riječima predsjednika OO LDS Živinice Zahida Mušića, na redu je formiranje Asocijacije mladih:
„Asocijaciju mladih, prema rasporedu rada, formiraćemo naredne sedmice, čime ćemo kompletirati organizacionu strukturu naše političke partije“, rekao nam je peredsjednik OO LDS Živinice Zahid Mušić./Š.G./

Vaš komentar na članak: