Danas je trebala biti održana 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, koja je završena na samom početku, pošto nije usvojen dnevni red. Nakon prekida sjednice saopštenjem za javnost oglasio se vijećnik Zahid Mušić, predsjednik OO Liberarno Demokratske Stranke Živinice.

“Prije usvajanja dnevnog reda imali smo zahtjev 12 vijećnika ( 6 vijećnika SBB, 2 SUND, 1 LDS, 1 SDA, 1 BOSS i 1 SDP) za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća, povodom sve češćih provala u kuće i stanove na području općine Živinice. S obzirom na rad vladajuće koalicije SDA-SDP predložio sam niz konstruktivnih prijedloga za dobro svih građana naše općine, kao što su:

1.da se prekine redovna sjednica, da se održi sjednica Kolegija OV na kojoj će se zakazati održavanje vanredne sjednice za danas,

2.prijedlog je da se OV odmah izjasni za održavanje vanredne sjednice i

3. da se zakaže vanredna sjednica OV u 14 sati, a da se dotle održi već započeta 34.redovna jednica OV.

Predsedavajući na današnjoj sjednici nije dao moj prijedlog na glasanje, te je tako nastavljena diskriminacija vijećnika iz reda opozicionih političkih partija. Uz to, 3. i 4.tačku dnevnog reda / Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelizacije “lokaliteta stare stočne pijace” u Živinicama i Prijedlog Odluke o provođenju plana parcelacije “lokaliteta stara stočna pijaca” Živinice/, povukao je sa dnevnog reda načelnik. Kada je predsjedavajući OV dao na glasanje dnevnog reda na današnjoj sjednici, isti nije usvojen, jer je ZA bilo svega 12 glasova, što je bilo nedovoljno za nastavak 34.redovne sjednice OV Živinice”, istakao je vijećnik i predsjednik OO LDS Živinice Zahid Mušić.

Vaš komentar na članak: